Skip to main content

Campfa

Mae campfa Llanilltud Faerdref yn gyfleuster poblogaidd sy'n cael ei defnyddio'n helaeth, ac sydd ag amrywiaeth fawr o offer i'ch cynorthwyo chi, beth bynnag yw'ch diddordeb chi, eich gallu neu'ch targedau iechyd a lles.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £6.30
Gostyngiadau - £3.80

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

 

Diwrnod amser

Dydd Llun

8.45am - 8pm
Dydd Mawrth 8.45am - 8pm
Dydd Mercher 8.45am - 8pm
Dydd Iau 11am - 8pm
Dydd Gwener 8.45am - 6pm
Dydd Sadwrn 8.45am - 12pm

Dydd Sul

8.45am - 12pm