Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Mae Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref yn gyfleuster cymunedol sy'n cynnig amrywiaeth fawr o ddosbarthiadau ar gyfer pobl o bob oed. Byddwch chi'n siwr o weld dosbarth sydd at eich dant chi, a hynny ar garreg eich drws!

Mae dosbarthiadau'n cael eu cynnal yn y bore, y prynhawn a chyda'r nos. Efallai eich bod chi'n hoffi ymarfer y peth cyntaf yn y bore er mwyn deffro, neu gymryd rhan mewn dosbarth llawn hwyl ar ddiwedd diwrnod anodd. Beth bynnag yw'ch dewis chi, bydd Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref yn diwallu'ch anghenion.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £6.00
Gostyngiadau - £3.60

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.