Skip to main content

Campfa

Mae Pwll Nofio Bronwydd bellach yn gartref i gampfa newydd sbon sydd ag ystod wych o offer i chi fanteisio arnyn nhw. Mae modd i chi gael mynediad di-ben-draw, sesiwn sefydlu a chymorth gan staff yn rhan o'ch o'ch  Aelodaeth Hamdden am Oes.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £6.30
Gostyngiadau - £3.80

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Bronwydd

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Diwrnod amser

Dydd Llun

6am - 9pm
Dydd Mawrth 6am - 9pm
Dydd Mercher 6am - 8pm
Dydd Iau 6am - 9pm
Dydd Gwener 6am - 7pm
Dydd Sul 8am - 3pm
Dydd Sadwrn 8am - 3pm