Alert

Casgliadau Gwastraff Gwyrdd yr Haf

Bydd casgliadau ailgylchu gwastraff gwyrdd yn digwydd yn wythnosol o ddydd Llun 18 Mawrth.

Cofiwch fod angen i chi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth yma. Mae’r broses gofrestru’n rhad ac am ddim: Cofrestru ar gyfer Casgliadau Gwastraff Gwyrdd

LawnMower

Gwastraff Gwyrdd yr Haf

Bwriwch olwg ar sut mae modd ailgylchu’ch gwastraff gwyrdd yn ystod misoedd yr haf.

Green-waste-sack
Gwastraff Gwyrdd y Gaeaf

Bwriwch olwg ar sut mae modd ailgylchu’ch gwastraff gwyrdd a’ch coed Nadolig go iawn yn ystod y gaeaf 

Casgliadau'r gaeaf yn dod i ben ddydd Gwener 15 Mawrth 2024

Cofrestru ar gyfer Casgliadau Gwastraff Gwyrdd

Cofrestrwch ar gyfer Casgliadau Gwastraff Gwyrdd ar-lein
What-can-i-recycle

Dysgwch ragor am sut a beth mae modd ei roi a does dim modd ei roi yn eich sachau gwastraff gwyrdd.

information

Atebion i'ch cwestiynau am gasgliadau gwastraff gwyrdd.

Green-waste-sack

Archebwch ragor o sachau gwastraff gwyrdd ar-lein 

location

Rhowch wybod i ni am unrhyw broblemau yn ymwneud â sachau sydd ar goll neu sydd wedi'u difrodi 

Recycling-Truck

Rhowch wybod i ni os nad yw eich gwastraff gwyrdd wedi cael ei gasglu.

information

Rhowch wybod i ni os oes angen i chi newid eich cyfeiriad neu os ydych chi eisiau gadael y cynllun gwastraff gwyrdd.