Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gofal plant fforddiadwy a hygyrch yn galluogi rhieni i weithio. Mae hynny'n ategu ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu twf economaidd, trechu tlodi a lleihau anghydraddoldebau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cyfuniad o 30 awr yr wythnos o addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi'i ariannu ychwanegol i rieni sy'n gweithio. Bydd y ddarpariaeth yma ar gael i blant 3 a 4 oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Ffo: 03000 628628

E-bost: – Rieni: carfangofalplant@rctcbc.gov.uk

E-bost: – Ddarparwyr Gofal Plant: cynniggofalplantcymrurhct@rctcbc.gov.uk

 

Childcare offer wales footer