Registering-a-birth

Gwybodaeth ynglŷn â phryd a sut i gofrestru genedigaeth. 

Naming-ceremonies

Dathlu genedigaeth eich plentyn gyda'r teulu a ffrindiau. 

Re-registering-a-birth

Gwybodaeth am sut i ailgofrestru neu ailenwi'ch plentyn. 

Registering-a-birth

Gwybodaeth am sut a phryd i gofrestru marwenedigaeth.