Supported-Living
Gwybodaeth am gadw oedolion yn ddiogel ac yn rhydd o niwed.
Report-concerns
Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni am rywun rydych chi o’r farn sydd mewn perygl.
Cwm-Taf-Safeguarding-Adults-Board
Gwybodaeth a chefnogaeth i aelodau o’r cyhoedd a phobl broffesiynol.
Multi-Agency-Safeguarding-Hub
Un pwynt cyswllt ar gyfer pob person proffesiynol i roi gwybod am bryderon ynglŷn â diogelu ar draws Cwm Taf.