Skip to main content

Chatterbox

Grŵp cyfeillgar ac anffurfiol yw Chatterbox ar gyfer unigolion sy’n gofalu am aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog. Dyma rywle i ymlacio, ymarfer eich sgiliau celf a chrefftau a chael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Caiff Chatterbox ei gynnal gan staff Cynllun y Cynhalwyr RhCT. Maen nhw ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi, eich cyfeirio chi at y gwasanaethau cywir neu i sgwrsio gyda chi dros baned.

Caiff y bore coffi rheolaidd yma ei gynnal ddydd Mawrth cyntaf bob mis rhwng 10am a 11.30am yn Hyb Cynllun Cynnal y Cynhalwyr, 11-12 Heol Gelliwastad, Pontypridd CF37 2BW.

Rhaid cadw lle.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar:

Cynllun Cynnal y Cynhalwyr Rhondda Cynon Taf :

Ffôn: 01443 281463