Deddf Diogelu Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Data-protection-act

Gwybodaeth am Ddeddf Diogelu Data a sut mae'n gorfodi pa wybodaeth sy'n cael ei chadw a pham.

Freedom-of-information-act
Gwybodaeth am gyflwyno cais am ddata ar lein o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
Publication-scheme

Fer arfer bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn rhyddhau cryn dipyn o wybodaeth.  Yma y cewch chi fanylion ynglŷn â nhw.

Freedom-of-information-act

Trefnau'r Cyngor ar gyfer diogelu a rhannu gwybodaeth, a'r deddfau perthnasol.

Info
Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddarparu data agored a thryloywder.