Trethi busnes

Pay-your-business-rates
Talu’ch trethi busness ar-lein neu dros y ffôn.

Newid dyddiad eich debyd uniongyrchol neu weld newidiadau i’r trethi busnes.

A yw’ch busnes yn gymwys ar gyfer rhyddhad neu ostyngiad?

Cyngor a gwybodaeth ynglŷn â’ch trethi busnes.

Beth yw gwerth ardrethol eich busnes?

Gweld sut mae’ch trethi busnes yn cael eu cyfrifo.