Skip to main content

Gwaith y ffordd – diweddariadau wythnosol / Roadworks weekly updates

Rydym yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf bob wythnos am y gwaith sy'n mynd rhagddo yn Rhondda, Cynon a Taf. Wythnos yn dechrau – dydd Sadwrn 13-08-2022.

Am ymholiadau yn ymwneud â gwaith ffordd anfonwch e-bost GwasanaethauiGwsmeriaid@rctcbc.gov.uk

We provide weekly updates on the roads works going on in Rhondda, Cynon and Taff. Week Commencing - Saturday 13-08-2022.

For further information relating to roadworks please email CustomerServices@rctcbc.gov.uk

Roadworks weekly updates
Lleoliad / LocationSefydliad / OrganisationDyddiau’n bresennol yr wythnos hon / Days present this weekManylion y rheolaeth traffig / Details of traffic control

RHONDDA

PONTYPRIDD ROAD, PORTH - IMPERIAL BRIDGE REPAIRS

RCT 7 CAU FFORDD/ROAD CLOSURE

A4061, STATION ROAD, TREORCHY - BRIDGE WORKS

RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG PEDWAR FFORDD -

FOUR-WAY LIGHTS

PONTRHONDDA ROAD, LLWYNYPIA - F/W REFURBISHMENT RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE
YNYSWEN ROAD, YNYSWEN - DRAINAGE WORKS RCT 3 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE
PENRHYS ROAD, YSTRAD - DRAINAGE WORKS  RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE
VALE VIEW, PENYGRAIG - F/W REFURBISHMENT  RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE
BROOK STREET, MAERDY - DRAINAGE WORKS RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE
VARIOUS LOCATIONS - DITCHING WORKS RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE
72, YNYSWEN ROAD, YNYSWEN - DRAINAGE WORKS RCT 2 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE
20-21, BRYN TERRACE, YSTRAD - DRAINAGE WORKS RCT 2 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE
18, BRYN TERRACE, YSTRAD - DRAINAGE WORKS RCT 3 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

CYNON

GLYNCOCH TERRACE, YNYSYBWL - LANE CLOSURE

RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG DRE FFORDD -

THREE-WAY LIGHTS

PRICE'S PLACE, GADLYS - C/W RESURFACING

RCT 2

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

HAULFRYN, PENYWAUN - C/W RESURFACING

RCT 2

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

A4061 RHIGOS ROAD- CONSTRUCTION

RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD -

TWO-WAY LIGHTS

MINER'S ROW, LLWYDCOED - C/W & F/W WORKS

RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

BWLFA DARE TERRACE, CWMDARE - F/W WORKS

RCT 5

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

MAIN ROAD,  TYNTETOWN, ABERCYNON - POLING WORKS

BT 1

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

NEW ROAD, MOUNTAIN ASH - DRAINAGE WORKS

RCT 5

BWRDDAU STOP/GO - STOP/GO BOARDS

VIOLET STREET, ABERAMAN - C/W RESURFACING

RCT 1

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

LONDON STREET, MOUNTAIN ASH - C/W RESURFACING

RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

TAF

HIGH STREET, LLANTRISANT - RETAINING WALL REPAIRS

RCT 7

SYSTEM UN FFORDD / ONE WAY SYSTEM

BERW ROAD (WHITE BRIDGE), PONTYPRIDD - REPAIRS

RCT 7 CAU FFORDD / ROAD CLOSURE

TYNANT ACCESS IMPROVEMENTS -F/W WORKS

RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE

CHURCH VILLAGE BYPASS - DRAINAGE WORKS

RCT 5

CAU FFORDD/ROAD CLOSURE

LIONEL TERRACE, RHYDYFELIN - C/W RESURFACING

RCT 2

SYSTEM BOB YN AIL- GIVE & TAKE