Skip to main content

Gwaith y ffordd – diweddariadau wythnosol / Roadworks weekly updates

Rydym yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf bob wythnos am y gwaith sy'n mynd rhagddo yn Rhondda, Cynon a Taf. Wythnos yn dechrau – dydd Sadwrn 25-05-2024.

Am ymholiadau yn ymwneud â gwaith ffordd anfonwch Cysylltu â'r Cyngor.

We provide weekly updates on the roads works going on in Rhondda, Cynon and Taff. Week Commencing - Saturday 25-05-2024.

For further information relating to roadworks please Contact the Council.

Roadworks weekly updates
Lleoliad / LocationSefydliad / OrganisationDyddiau’n bresennol yr wythnos hon / Days present this weekManylion y rheolaeth traffig / Details of traffic control

RHONDDA

MARGARET STREET, PONTYGWAITH - DAMAGED RETAINING WALL RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

PRIMROSE TERRACE, LLWYNCELYN - DRAINAGE RCT 2 SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE
COMMERCIAL STREET, BLAENLLECHAU - RESURFACING RCT 3

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

WALTER STREET, FERNDALE - RESURFACING RCT 1

SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE 

CYNON

GADLYS ROAD, GADLYS - DROPPED FOOTWAYS RCT 4 SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE 
CREMATORIUM ROAD, LLWYDCOED, ABERDARE - WATER LEAK RCT 1

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

NEW ROAD, YNYSYBWL - ACCESS IMPROVEMENTS RCT 2

SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE

FIFE STREET TO PARK VIEW, ABERCYNON - FOOTWAY  RCT 4 SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE

TAF

BERW ROAD (WHITE BRIDGE), PONTYPRIDD - REPAIRS

RCT 7 CAU FFORDD / ROAD CLOSURE

BERW ROAD, PONTYPRIDD - KERB WORKS

RCT 5

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

CARDIFF ROAD, GLYNTAF - BRIDGE REPLACEMENT RCT 7

CAE LON / LANE CLOSURE 

 

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

PENGAWSI PRIMARY SCHOOL, PENGAWSI - JUNCTION IMPROVEMENTS RCT 5

SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE

CARDIFF ROAD, PONTYPRIDD - RIVER ACCESS FOR MASONARY WORK RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

GILFACH ROAD, TONYREFAIL - WATER MAIN RENEWAL DCWW 7

GOLEUADAU TRAFFIG 3-FFORDD /

3-WAY LIGHTS

CARDIFF ROAD, HAWTHORN - SAFE ROUTES IN THE COMMUNITY RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG 4-FFORDD /

4-WAY LIGHTS

GELLIWION ROAD, MAESYCOED - BRIDGE REPLACEMENT RCT 7

 

CAE FFORDD / ROAD CLOSURE