Skip to main content

Gwaith y ffordd – diweddariadau wythnosol / Roadworks weekly updates

Rydym yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf bob wythnos am y gwaith sy'n mynd rhagddo yn Rhondda, Cynon a Taf. Wythnos yn dechrau – dydd Sadwrn 02-12-2023.

Am ymholiadau yn ymwneud â gwaith ffordd anfonwch Cysylltu â'r Cyngor.

We provide weekly updates on the roads works going on in Rhondda, Cynon and Taff. Week Commencing - Saturday 02-12-2023.

For further information relating to roadworks please Contact the Council.

Roadworks weekly updates
Lleoliad / LocationSefydliad / OrganisationDyddiau’n bresennol yr wythnos hon / Days present this weekManylion y rheolaeth traffig / Details of traffic control

RHONDDA

MARGARET STREET, PONTYGWAITH - DAMAGED RETAINING WALL RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

CLUB ROW, YSTRAD - FOOTWAY RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE
TREHAFOD ROAD, TREHAFOD - DRAINAGE RCT 5 SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE
STEPS AT MISKIN ROAD TO TREALAW ROAD - FOOTWAY RCT 5 CAE LON / CLOSURE 

PENYGRAIG ROAD - BLOCKAGES

AVONLINE 1

GOLEUADAU TRAFFIG DRE FFORDD /

THREE-WAY LIGHTS

CYNON

ABERCYNON ROAD, ABERCYNON - CULVERT WORKS RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

RICHMOND DRIVE, HIRWAUN - FOOTWAY RCT 5

SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE

PENDERYN PLACE, CARDIFF ROAD, ABERDARE - FOOTWAY RCT 5

SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE

AEL-Y-BRYN, CWMDARE - FOOTWAY RCT 5

SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE

TAF

BERW ROAD (WHITE BRIDGE), PONTYPRIDD - REPAIRS

RCT 7 CAU FFORDD / ROAD CLOSURE
LEWIS STREET, PONTYCLUN - FOOTWAY RCT 5

SYSTEM BOB YN AIL / GIVE & TAKE 

GELLIWION ROAD, MAESYCOED - BRIDGE REPLACEMENT RCT 7

 

CAE FFORDD / ROAD CLOSURE

A473, LLANHARAN (THE SQUARE) - PEDESTRIAN CROSSING INSTALLATION RCT 7

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

A473, LLANHARAN (JUNCTION OF HOME FARM) - PARKING FOR RAILWAY ACCESS NETWORK RAIL 7

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

GILFACH ROAD, TONYREFAIL - TRIAL HOLES RCT 5

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS

CAERPHILLY ROAD, NANTGARW - BILLBOARD INSTALLATION GTM 2

GOLEUADAU TRAFFIG DWY FFORDD /

TWO-WAY LIGHTS