Skip to main content
 

Reidiau Beic

 

Mae beicio yn ffordd hwyliog a difyr o gadw'n gorfforol egnïol. Yn Rhondda Cynon Taf rydyn ni'n ffodus bod gyda ni ystod eang o lwybrau, sy'n rhan o'r rhwydwaith beicio cenedlaethol. Mae rhannau o rai llwybrau ar y ffordd gerbydau, ond mae llawer ohonyn nhw oddi ar y ffordd a heb draffig. Mae digon o lwybrau tarmac oddi ar y ffordd sy'n berffaith ar gyfer y teulu. Mae digon o lwybrau mwy heriol i feicwyr hyderus lle byddwch chi'n beicio ar y ffordd gerbydau, ar lwybrau graean ac ar rai serth hefyd. Isod, mae fideos a mapiau o'r llwybrau, a fydd yn eich helpu chi i ymgyfarwyddo â'r llwybr, a gobeithio yn eich annog i roi cynnig arni.

(Cliciwch ar y llun i agor y fideo llawn yn YouTube; cliciwch y ddolen i agor y map llawn yn OS Maps)

abercynon to ponty cy - Abercynon i Bontypridd

abercynon to trelewis cy - Abercynon i Drelewis

aberdare circular cy - Cylchdaith Aberdâr

aberdare to dvcp cy - Aberdâr i Barc Gwledig Cwm Dâr

aberdare to hirwaun cy - Aberdâr i Hirwaun

aberdare to penderyn cy - Aberdâr i Benderyn

aberdare train to nav park cy - Aberdâr i Abercynon 

ponty to barry sidings cy - Pontypridd i Barc Gwledig Barry Sidings

ponty to caerphilly cy - Pontypridd i Gaerffili

llanwonno cy - Pontypridd i Lanwynno

ponty to merthyr cy - Pontypridd i Ferthyr Tudful

ponty to pontyclun cy - Pontypridd i Bont-y-clun

ponty to taffs well cy - Pontypridd i Ffynnon Taf

taffs well to upper boat cy - Ffynnon Taf i Lan-bad

talbot to ton cy - O Donysguboriau i Donyrefail

Ydych chi'n mwynhau ein fideos? Ydych chi'n eu defnyddio nhw i archwilio llwybrau newydd? Tagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a gadael i ni wybod! Dilynwch @ChwaraeonRhCT / @sportrct ar Facebook, Twitter ac Instagram.

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas