Skip to main content
 

Rhaglen Chwaraeon yn y Gymuned

Nod ein Rhaglen Chwaraeon Cymunedol yw darparu ystod o gyfleoedd i bobl o bob oedran a gallu, ledled Rhondda Cynon Taf. Mae’r rhaglen isod wedi’i datblygu ar y cyd ag amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chlybiau/grwpiau cymunedol. Ni sy'n cynnal rhai o'r sesiynau ac mae sesiynau eraill yn cael eu cynnal gan ein partneriaid. Dylai'r amserlen isod gynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi, gan gynnwys taflen wybodaeth, tudalen we neu fanylion cyswllt i gael rhagor o fanylion. Os ydych chi'n dymuno cysylltu, ebostiwch. ChwaraeonRhCT@rctcbc.gov.uk

Cliciwch yma i weld yr amserlen lawn fel dogfen PDF.

Dydd Llun | Dydd Mawrth | Dydd Mercher | Dydd Iau | Dydd Gwener | Dydd Sadwrn | Dydd Sul

Dydd Llun 

Rygbi Cerdded (Cambrian Village Trust)

Oedolion
Cae 3G Cambrian, Cwm Clydach, CF40 2XX
11:30am - 12:30pm
Taflen

Bowls (Clwb Bowls yr Harlequins)

8 oed +
Park Grove, Trecynon, Aberdâr, CF44 8EL
5:00pm - 6:30pm
Taflen

Dodgeball (Clwb Dodgeball Cwm Rhondda Dreigiau)

3-15 oed
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen, CF27 5LN
5:00pm - 6:00pm
Taflen

Pickleball (Clwb Pickleball Treorci)

Oedolion
Ysgol Gyfun Treorci, CF42 6UL
5:45pm - 7:45pm
Taflen

Gyda'r Hwyr yn y Parc Rhondda (Play It Again Sport)

Oedolion
Trac Athletau Brenin Siôr V, CF40 2XX
6:00pm - 7:00pm
Taflen

Rygbi Cerdded (Rygbi Cerdded Pont-y-clun)

Oedolion
Clwb Rygbi Pont-y-clun, CF72 9DQ
6:30pm - 7:30pm
Taflen

Dodgeball (Clwb Dodgeball Cwm Rhondda Dreigiau)

3-15 oed
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda, Ystrad, CF41 7SY
7:00pm - 8:00pm
Taflen

 

Dydd Mawrth 

Pêl-droed Cerdded (Pêl-droed Cerdded Abercynon)

Oedolion
Cae 3G Abercynon, CF45 4UY
10:00am – 11:00am
Taflen

Clwb Rhedeg Dragons Running

Oedolion
Aberdâr (Maes Parcio Duke Street), CF44 7RP
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Yn ôl i Bêl-rwyd (Clwb Pêl-rwyd Cwm Rhondda)

Oedolion
Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda, CF41 7SY
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Pêl-rwyd Cerdded (Pêl-rwyd Cerdded Llantwit Dragons)

Oedolion
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Rygbi Cerdded (Clwb Rygbi Ffynnon Taf)

Oedolion
Clwb Rygbi Ffynnon Taf, CF15 7JD
6:45pm - 7:45pm
Taflen

 

Dydd Mercher

Pickleball (Canolfan Chwaraeon Abercynon)

Oedolion
Canolfan Hamdden Abercynon, CF45 4UY
10:00am – 11:00am
Taflen

Rygbi Cerdded Pont-y-clun

Oedolion

Parc Pont-y-clun, CF72 9EE

10:30am – 11:30am

Taflen

Pickleball (Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen)

Oedolion
Canolfan Hamdden Y Ddraenen Wen, CF37 5LN
12:00pm - 1:00pm
Taflen

Dodgeball (Clwb Dodgeball Cwm Rhondda Dreigiau)

3-15 oed
Canolfan Hamdden Llantrisant, CF72 8DJ
5:00pm - 6:00pm
Taflen

Gyda'r Hwyr yn y Parc Pontypridd

Oedolion
Parc Coffa Ynysangharad, CF37 4PD
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Pêl-droed Cerdded (Cambrian Village Trust)

Oedolion
Cae 3G Cambrian, Cwm Clydach, CF40 2XX
6:00pm - 7:00pm
Taflen

Academi Dartiau (Academi Dartiau Tonypandy)

8-18 oed
NUM Club, Tonypandy, CF40 2ES
6:30pm
Taflen

Yn ôl i Bêl-rwyd (Yn ôl i Bêl-rwyd Cwm Cynon)

Oedolion
Canolfan Chwaraeon Abercynon, CF45 4UY
7:00pm - 8:00pm
Taflen

 

Dydd Iau

Pickleball (Clwb Pickleball Llantrisant)

Oedolion
Canolfan Hamdden Llantrisant, CF72 8DJ
9:00 – 10:00am
Taflen

Rygbi Cerdded (Cambrian Village Trust)

Oedolion
Cae 3G Cambrian, Cwm Clydach, CF40 2XX
11:30am - 12:30pm
Taflen

Rygbi Cerdded (Play It Again Sport)

Oedolion
Iard Chwarae, Treorci, CF42 6DL
2:00pm – 3:00pm
Taflen

Pêl-droed 5 bob ochr (Game On Wales)

11-16 oed
Cae 3G Baglan, Treherbert, CF42 5AW
5:00pm – 6:00pm
Taflen

Dodgeball (Clwb Dodgeball Cwm Rhondda Dreigiau)

3-15 oed
Neuadd Chwaraeon Gymunedol Dâr, Aberdâr, CF44 8EX
5:00pm - 6:00pm
Taflen

Rygbi Cerdded (Wattstown Warriors)

Oedolion
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, CF39 9HA
6:00pm - 7:00pm
Taflen

Pêl-droed Cerdded (Pêl-droed Cerdded Abercwmboi)

Oedolion
Cae Pob Tywydd 3G Clwb Rygbi Abercwmboi, CF44 6AX
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Clwb Rhedeg Dragons Running

Oedolion
Aberdâr (Maes Parcio Duke Street), CF44 7RP
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Pêl-rwyd Cerdded (Walking Netball Warriors)

Oedolion
Parc Coffa Ynysangharad, CF37 4PD
6:00pm - 7:00pm
Taflen

Cerdded Rygbi (Clwb Rygbi Rhigos)

Oedolion
Cwm Hwnt, Rhigos, CF44 9HJ
7:00pm - 8:00pm
Taflen

Pel-droed Cerdded Merched (Cambrian United Hot Steppers)

Oedolion
Ely Valley Miners, Tonyrefail, CF39 8BW
7:00pm - 8:00pm
Taflen

Pêl-droed Cerdded (Pêl-droed Cerdded Wannabe Warriors)

Oedolion
Ely Valley Miners, Tonyrefail, CF39 8BW
8:00pm - 9:00pm
Taflen

 

Dydd Gwener

Pêl-droed Cerdded (Pêl-droed Cerdded Abercynon)

Oedolion

Cae 3G Abercynon, CF45 4UY

10:00am – 11:00am

Taflen

Pickleball (Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref)

Oedolion
Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref, CF38 1RJ
10:00am – 12:00pm
Taflen

Rygbi Cerdded (Clwb Rygbi Abercwmboi)

Oedolion
Cae Pob Tywydd 3G Clwb Rygbi Abercwmboi, CF44 6AX
6:00pm – 7:00pm
Taflen

Rygbi Cyffwrdd i Ferched (Pontypridd Pendragons)

Oedolion
Clwb Rygbi Pontypridd, CF37 1HA
7:00pm - 8:00pm
Taflen

 

Dydd Sadwrn

Pickleball (Canolfan Chwaraeon Abercynon)

Oedolion
Canolfan Chwaraeon Abercynon, CF45 4UY
9:00am - 10:00am
Taflen

Pontypridd parkrun

Parc Coffa Ynysangharad, CF37 4PD
9:00am
Taflen

Aberdâr parkrun

Parc Aberdâr, CF44 8HN
9:00am
Taflen

Rygbi Cerdded (Clwb Rygbi Ffynnon Taf)

Oedolion
Clwb Rygbi Ffynnon Taf
11:00am - 12:00pm
Taflen

Dydd Sul

Pontypridd parkrun (Plant Iau)

4-14 oed
Parc Coffa Ynysangharad , CF37 4PD
9:00am
Taflen

Pêl-droed Cerdded (Cambrian Village Trust)

Oedolion
Cae 3G Cambrian, Cwm Clydach, CF40 2XX
11:00am - 12:00pm
Taflen

Rownderi (My Rounders)

Oedolion ac Iau
Ysgol Rhydywaun, Penywaun, CF44 9ES
12:00pm 
Taflen

 

Criced 'All Stars' a 'Dynamos'

 • Clwb Criced Abercynon 
  • Dydd Iau 6-7pm / Dydd Gwener 6-7pm
  • Yn Dechrau 23 Mai
  • Cofrestrwch: All Stars / Dynamos
 • Clwb Criced Aberdâr 
 • Clwb Criced Trehopcyn
  • Dydd Gwener 6-7pm
  • Yn Dechrau 7 Mehefin
  • Cofrestrwch: All Stars 
 • Clwb Criced Gwesty Miskin Manor 
 • Clwb Criced Aberpennar 
 • Clwb Criced Pontypridd 
 • Clwb Criced Y Porth 
 • Clwb Criced Rhondda Uwch 

 

Os ydych chi'n rhan o grŵp/clwb cymunedol sydd angen cymorth i hyrwyddo/datblygu sesiwn newydd neu bresennol ebostiwch ni. ChwaraeonRhCT@rctcbc.gov.uk!

Cyfleoedd eraill i wneud ymarfer corff:

 

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas