Skip to main content

Gwybodaeth am y gwasanaeth

Mae'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant yn cynnwys tri gwasanaeth integredig. Y rhain yw'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg, y Gwasanaeth Cymorth Dysgu a'r Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol gan gynnwys Gwasanaethau'r Blynyddoedd Cynnar.

Mae'r Gwasanaeth Gweinyddol Anghenion Dysgu Ychwanegol yn tanategu ac yn cefnogi gwaith Carfanau'r Gwasanaethau Mynediad a Chynhwysiant trwy wneud y gwaith gweinyddu ar gyfer pob lleoliad mewn darpariaethau arbenigol, ynghyd â'r gwaith gweinyddu sy'n gysylltiedig â  phrosesau statudol ADY ac Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) ac adolygiadau blynyddol.

Cysylltiadau i bob un o'r gwasanaethau canlynol:-

Cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiadau neu gwestiynau sydd gyda chi

Sylwch-byddwch yn derbyn ateb o fewn 14 diwrnod gwaith