Skip to main content

Llyfrgell Pontypridd

1 Llys Cadwyn,
Stryd Taf,
Pontypridd,
CF37 4TH

Ffôn: 01443 562211

E-bost: Llyfrgell.Pontypridd@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Llys Cadwyn - Building

Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

 

Timetable

DiwrnodAmser

Dydd Llun

9:00 am to 6:00 pm

Dydd Mawrth

9:00 am to 7:00 pm

Dydd Mercher

9:00 am to 6:00 pm

Dydd Iau

9:00 am to 6:00 pm

Dydd Gwener

9:00 am to 5:00 pm

Dydd Sadwrn

9:00 am to 1:00 pm

Cyfleusterau

Cyfleusterau

  

10 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office)

Peiriant sganio

Mynediad i'r rhyngrwyd (cysylltiad Wi-Fi)  

 

 Ystafell Gyfrifiaduron gyda 12 cyfrifiadur

 

Catalog ar-lein

Peiriannau darllen microfiche a microffilm

Casgliad o DVDau

 

Casgliad o lyfrau llafar digidol

Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth

Llyfrgell gyfeirio (un o lyfrgelloedd cyswllt dynodedig Llywodraeth Cymru ac yn Ganolfan Gwybodaeth Gyhoeddus Ewropeaidd)

Peiriant llungopïo

 

Peiriant argraffu du a gwyn / lliw

 

2 ystafell gyfarfod i’r gymuned: Ystafell Morfydd Llwyn Owen 9, 15 - 20 o bobl, Ystafell Lindsay Morris, 6 - 10 o bobl.

 

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Mynediad i bobl anabl

  • mynediad i gadeiriau olwyn

Llyfrgell gyfeirio

Mae llyfrgell cyfeirio ac astudiaethau lleol ar wahân yn Llyfrgell Pontypridd. Mae'r casgliad yn ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf ac yn canolbwyntio ar ardal Taf–Elái. Mae'r casgliad yn cynnwys llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy'n hel achau.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau hanes lleol a hanes teulu ar gael.

Os oes ymholiad gennych chi, anfonwch neges e-bost at: 

Cyfeirnod.Llyfrgell@rctcbc.gov.uk

Mae modd cyflwyno ymholiadau ar-lein i'r tair llyfrgell gyfeirio.