Skip to main content

Llyfrgell Aberdâr

Llyfrgell Aberdâr

Llyfrgell Aberdâr
Green Street,
Aberdâr
CF44 7AG

Ffôn: (01685) 880050
Ffacs: (01685) 881181
E-bost: Llyfrgell.Aberdar@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Aberdâr ar fap

Aberdare-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

 

Timetable
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am to 7:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Iau 9:00 am to 6:00 pm
Dydd Gwener 9:00 am to 5:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am to 1:00 pm

Cyfleusterau

  
24 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office) Peiriant llungopïo
Mynediad i'r rhyngrwyd Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein Peiriant sganio
Cysylltiad Wi-Fi Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned*
Casgliad o DVDau Peiriant ffacs
Casgliad o lyfrau llafar/sain Gwasanaeth lamineiddio
Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth
Peiriannau darllen microffilm/microfiche Llyfrgell gyfeirio

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Os byddwch chi eisiau cadw'r ystafell cyfarfodydd, cysylltwch â ni.

Mynediad i bobl anabl

  • mannau parcio i bobl anabl
  • mynediad i gadeiriau olwyn
  • lifft i'r ail lawr