Skip to main content

Llyfrgell Abercynon

 

Llyfrgell Abercynon

Llyfrgell Abercynon
Ynysmeurig Road,
Abercynon
CF45 4SU

Ffôn: (01443) 741926
E-bost: Llyfrgell.Abercynon@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Abercynon ar fap

Abercynon-Library
Defnyddiwch gatalog ar-lein y llyfrgell i bori, cadw ac adnewyddu eitemau.

Oriau agor

Am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, ewch i dudalen facebook Gwasanaeth y Llyfrgelloedd neu wefan, Twitter neu Facebook y Cyngor.

Timetable
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am - 1:00 pm  AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am - 1:00 pm  2:00pm-6:30pm
Dydd Mercher AR GAU AR GAU
Dydd Iau 9:00 am - 1:00 pm 2:00pm-5:00pm 
Dydd Gwener 9:00 am  -1:00 pm  2:00pm-6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am - 1:00 pm Ar Gau

Cyfleusterau

Facilities
   
13 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd (â meddalwedd Microsoft Office)    Peiriant llungopïo
Mynediad i'r rhyngrwyd    Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
Catalog ar-lein    Peiriant sganio
Casgliad o DVDau    Ystafell cyfarfodydd ar gyfer y gymuned *
Casgliad o lyfrau llafar/sain    Consol gemau Xbox
Casgliad o gerddoriaeth     Cryno ddisgiau a chofau bach ar werth

* Mae grwpiau cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell cyfarfodydd am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am bris rhesymol.

Mynediad i bobl anabl

  • mannau parcio i bobl anabl
  • mynediad i gadeiriau olwyn
  • lifft i'r ail lawr