Skip to main content
 

Dirprwy Faer

Y Cynghorydd Sheryl Evans, Aelod Etholedig Ward Aberaman, yw Dirprwy Faer Rhondda Cynon Taf.

Cafodd y Cynghorydd Sheryl Evans ei benodi'n Ddirprwy Faer yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor ddydd Mercher 8 Mai, 2024. Bydd hi'n cefnogi Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Dan Owen-Jones.

Deputy Mayor 2024 Sheryl Evans-2

 

 

Tudalennau Perthnasol