Skip to main content

Rhaglenni Gwaith

Rhaglenni gwaith y Pwyllgor yw rhaglenni sy'n cael eu llunio gan y Pwyllgor er mwyn amlinellu'r gwaith y mae angen i’r Pwyllgor ei gyflawni yn ystod Blwyddyn y Cyngor, yn unol â Chylch Gorchwyl y Pwyllgorau.

Pwyllgorau Craffu

Fel y nodir yn Rhan 4 o Gyfansoddiad y Cyngor, rhaid i bob un o pedwar pwyllgor craffu'r Cyngor lunio a chyhoeddi ei raglen waith ar gyfer y flwyddyn ganlynol.