Skip to main content

Rhaglenni Gwaith 2022 - 2023

Rhaglenni gwaith y Pwyllgor yw rhaglenni sy'n cael eu llunio gan y Pwyllgor er mwyn amlinellu'r gwaith y mae angen i’r Pwyllgor ei gyflawni yn ystod Blwyddyn y Cyngor, yn unol â Chylch Gorchwyl y Pwyllgorau.
  • Cabinet
  • Is-bwyllgor y Cabinet ar Faterion yr Hinsawdd
  • Cyngor
  • Bwrdd Rhianta Corfforaethol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Safonau
  • Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol

Pwyllgorau Craffu