Skip to main content

Manylion Cyswllt ar gyfer Busnesau

Trethi Busnes

Am ragor o wybodaeth ynghlyn â chyfrifiadau a gostyngiadau ar gyfer trethi busnes neu i gofrestru'ch manylion.

Cysylltwch â ni:
Ewch i: www.rctcbc.gov.uk/Trethibusnes
E-bost: refeniw@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 425002

Grantiau i fusnesau

Mae'r rhaglen grantiau yn darparu cymorth ariannol ar gyfer busnesau newydd a busnesau sydd eisoes wedi'u sefydlu yn Rhondda Cynon Taf neu sy'n meddwl am adleoli i Rhondda Cynon Taf.

Cysylltwch â ni:
Ewch i: www.rctcbc.gov.uk/CyllidaGrantiau
E-bost: Adfywio@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 281124

Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd

Am ragor o wybodaeth sy'n ymwneud â Safonau Masnach, Trwyddedu neu Hylendid Bwyd.

Cysylltwch â ni:
Ewch i: www.rctcbc.gov.uk/safonaumasnach
E-bost: Bwyd.IechydaDiogelwch@rctcbc.gov.uk
safonaumasnach@rctcbc.gov.uk
trwyddedu@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 425001

Cynllunio

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwneud cais cynllunio, neu am gymorth ynglŷn â chwblhau cais neu gyngor cyffredinol.

Cysylltwch â ni:
Ewch i: www.rctcbc.gov.uk/cynllunio
E-bost: gwasanaethaucynllunio@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 281134

Rheoliadau Adeiladu

Os ydych chi'n dymuno cwblhau unrhyw waith adeiladu, gwneud newidiadau i'r strwythur neu ddiweddaru elfennau thermol, mae'n bosib y bydd angen i chi wneud cais am Reoliadau Adeiladu.

Cysylltwch â ni:
Ewch i: www.rctcbc.gov.uk/RheoliadauAdeiladu
E-bost: rheoliadeiladu@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 494746

Gwastraff byd masnach

Am ragor o wybodaeth ynghlyn â gwastraff masnach ac ailgylchu.

Cysylltwch â ni:
Ewch i: www.rctcbc.gov.uk/Gwastraff bydmasnach
E-bost: ailgylchu@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 425001

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau cymorth i fusnesau sydd ar gael, cysylltwch â ni: Ffôn 01443 281124 neu E-bost Adfywio@rctcbc.gov.uk