Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Taffi Campers

 
76 Merthyr Rd, Pontypridd, CF37 4DD

Rydyn ni'n fusnes teuluol boutique sydd eisiau rhannu'n hawch am deithio a'r awyr agored. Mae gan ein cerbyd gwersyllu VW T5 Transporter bob dim sydd ei angen ar gyfer gwyliau gwersylla gorau'ch bywyd.

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys:
Set/Gwely Rib
To sy'n codi (sy'n cynnwys ail wely dwbl)
Sinc
Ffwrn Nwy gyda 2 bentan
Oergell
5 aedd, lle ar gyfer 4 i gysgu
Cysylltiadau Trydan
Cyfleusterau ychwanegol: 
Cysgodlen (sy'n darparu rhagor o le i gysgu)
Rac Beiciau
Barbeciw
Nwy