Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Parc Gwledig Cwm Dâr, Aberdâr

 

Aberdare, Rhondda Cynon Taf CF44 7RG

Cewch flas am natur ar y safle gwersylla sydd â 48 lle. Mae ar agor rhwng mis Mawrth i fis Medi. Neu dewch â'ch carafán i Barc Gwledig Cwm Dâr – mae 38 llain ar ein safle gyda thrydan, ar agor trwy gydol y flwyddyn

Pris enghreifftiol:

Gwersylla – pabell i bedwar o bobl – £19 y noson
Carafán – dau berson – £19 y noson