Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Mae rhywbeth at ddant pawb yn Rhondda Cynon Taf.

 

Posted: 30/11/2021

Mae rhywbeth at ddant pawb yn Rhondda Cynon Taf.

O brydau cartref blasus sy’n gwneud yn fawr o gynnyrch lleol i fwyd stryd sydd wedi ennill gwobrau a llawer yn rhagor – mae rhywbeth at ddant pawb yn Rhondda Cynon Taf.

Dyma rai o'r bwytai gorau yn ein bwrdeistref sirol ar hyn o bryd!

Janet’s Authentic Northern Chinese Cuisine.

Mae modd dod i hyd i'r bwyty gwych yma ym marchnad hanesyddol Pontypridd. Mae'r bwyty wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys gwobr Bwyd Stryd Gorau yn y DU yn ddiweddar.

Dyma gyfuniad o fwydydd Asiaidd a chroeso Cymreig cynnes.

Janetseatnov

 

Loaded Burgers and Fries

Dyma fwyty arall sydd wedi ennill gwobrau, ond mae'r un yma yn ardal Gelli, Rhondda. Mae Loaded Burgers and Fries yn fwyty sy'n ystyriol o'r gymuned LHDTCRh+. Mae elw gwerthiant eu byrgyrs 

loadedeatNOV

 

Black Rock Café ym Mharc Gwledig Cwm Dâr

Mae bob amser yn syniad da mynd i'r parc gwledig i grwydro’r llwybrau cerdded, gwneud defnydd o’r maes chwarae antur, gweld y llynnoedd a defnyddio'r cyfleusterau llogi beiciau.

Mae'r caffi yn gweini ystod enfawr o brydau a byrbrydau gan ddefnyddio'r cynnyrch lleol gorau. Beth am roi cynnig ar y cinio dydd Sul?

blackrockeatNOV

 

 Cardiff Arms Bistro, Treorci

Gwesty, bwyty a thafarn – beth arall fyddech chi ei eisiau? Mae'r lleoliad yma'n adnabyddus am y pizzas wedi'u coginio mewn ffwrn goed a bwydydd tapas blasus. Ac mae tân pren ar gyfer y nosweithiau oer.

cardiffarmseatNOV

 

Bunch of Grapes, Pontypridd

Mae gan y gastropub unigryw yma fwydlen eithriadol ac mae'n drysor lleol gydag ystod o brydau â physgod a chig a phrydau llysieuol, gan gynnwys caws pob Cymreig (mae’n llawer mwy arbennig na chaws ar dost arferol!).

otleyeatNOV

 

Penaluna’s Famous Fish and Chips, Hirwaun

Mae pysgod a sglodion yn blasu’n well yn yr awyr agored, a hynny gyda golygfa o gopa mynydd. Coeliwch chi ni – ewch i'r siop cludfwyd yma sydd wedi ennill gwobrau.

penalunaseatNOV

 

La Luna, Tonysguboriau

Mwynhewch fwydydd tapas, prydau a choctels yn y bwyty yma, sef yr unig un i ennill Rhosglwm yr AA bob blwyddyn ers 2015. Hefyd, mae mannau bwyta preifat sy'n addas ar gyfer Instagram.

lalunaeatNOV

 

The Rhoswenallt Inn, Aberdâr

Mae'r dafarn gyfeillgar yma dan berchnogaeth cwmni Glamorgan Brewing sydd wedi'i leoli yn Llantrisant, felly mae'n gwerthu ystod anhygoel o gwrw lleol wedi'u bragu yma yn Rhondda Cynon Taf, yn ogystal â phrydau godidog, gan gynnwys clamp o ginio dydd Sul.

rhoseatNOV

 

Sub Zero Ice Cream Parlour, Penrhiw-fer

Pa bynnag bwyty rydych chi'n ei ddewis, cofiwch beidio â bwyta gormod – rhaid i chi gadw lle ar gyfer rhywbeth melys! Mae Sub Zero yn cynnig dros 60 blas o hufen iâ. Cewch chi hufen iâ mewn côn, mewn twb, ar wafflau, crêpes neu grempogau, neu'n rhan o sundae blasus.

subzeroeatNOV

 

Otley Brewpub and Kitchen, Trefforest

Mae'r gastropub yma'n gweini bwyd stryd blasus, yn ogystal â chwrw wedi'i fragu gan gwmni Mabby Brewing ar y llawr isaf.

otleyeatNOV

 

The Red Lion, Penderyn

Dyma dafarn porthmyn y 12fed ganrif gyda lloriau carreg, trawstiau a tanau pren cynnes. Mae'n gweini cwrw a wisgi o Ddistyllfa Penderyn sydd yn yr un pentref â'r dafarn. Mae hefyd yn gwerthu pizzas wedi'u coginio mewn ffwrn bren a bwyd stryd yn y maes parcio.

redlioneatNOV

Rhagor o wybodaeth a syniadau am lefydd i fwyta.

Gofyn am e-lyfryn