Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Theatr y Colisëwm

 

Mount Pleasant Street, Aberdare CF44 8NG

Telephone-Icon 03000 040 444

Dathlu Pen-Blwydd y Colisewm yn 80 - 2018.

Wedi'i nythu ar stryd breswyl yn Aberdar, mae'r adeilad trawiadol hwn yn cynnig rhaglen amrywiol sy'n cynnwys comedi, cerddoriaeth, drama, adloniant, ac achlysuron i'r teulu. Mae ffilmiau'r sinema 3D ddigidol hefyd yn rhan hanfodol o'r rhaglen. 

Mae 2018 yn mynd i fod yn flwyddyn bwysig i'n hadeilad eiconig a hardd - gyda pherfformiadau unigryw, sydd wedi cael eu datblygu'n arbennig er mwyn dathlu'r lleoliad, a'i arwyddocad yn hanes y gymuned a'r celfyddydau yng Nghymru.