Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Canolfan Marchogaeth Rockwood

 

Craig-yr-allt, Caerffili CF83 1NF

Telephone-Icon 02920 866281
External-Website-Icon

Mae Canolfan Marchogaeth Rockwood ar bwys Mynydd Caerffili ar 250 erw o dir preifat, sy'n cynnwys man gwylio ac arena dan do. Mae'r ganolfan yn cael ei rhedeg gan deulu, a chafodd ei sefydlu dros 30 mlynedd yn ôl. Mae'n cynnig gwersi i unigolion, gwersi i grwpiau a merlota.

 Mae merlota ar gael i oedolion ac i blant hŷn, profiadol. Bydd angen i farchogion dibrofiad (dros 8 oed) gael gwers cyn merlota.

 Does neb yn rheoli'r ffôn.

 (Wedi ei chymeradwyo gan Gymdeithas Ysgolion Marchogaeth Prydain)