Skip to main content

Meysydd chwarae a chyrtiau

Mae'r Cyngor yn cynnig gwasanaeth archebu canolog sy'n gyfrifol am drefnu llogi meysydd chwarae a chyrtiau ar gyfer gweithgareddau awyr agored a chwaraeon, yn ogystal ag achlysuron arbennig a lluniau priodas yn ei barciau/ardaloedd cefn gwlad.

 

Ffon: 01443 562202 (Opsiwn 2)

E-bost: parksbookings@rctcbc.gov.uk 

Sut i gadw lle

Bydd rhaid cadw lle ddeuddydd ymlaen llaw o leiaf, hynny yw, dau ddiwrnod gwaith llawn. Bydd rhaid archebu cyfleusterau ar gyfer y penwythnos erbyn 12:00 o’r gloch brynhawn dydd Iau, felly.

Noder: Cyfrifoldeb y clybiau ydy rhoi gwybod i ni os oes unrhyw newidiadau yn y dyddiadau sydd wedi’u cytuno neu os oes trefniadau i’w dileu.

Sut i dalu

Mae archebion yn cael eu prosesu drwy Swyddfa Archebu'r Parciau, gan ddefnyddio'r rhifau ffôn uchod. Yna bydd anfoneb yn cael ei hanfon atoch chi.

Bydd hi'n bosibl talu trwy'r dulliau canlynol:

  • Eich banc lleol / swyddfa bost leol
  • Siec - Gwnewch y siec yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf', a'i hanfon i Dŷ Bronwydd, Y Porth, RhCT CF39 9DL
  • BACS - Dyfynnwch gôd didoli 20-68-92 a'r rhif cyfrif 20639427
  • Cerdyn Debyd / Credyd - Ffoniwch 01443 680500 a gofyn am y Ddesg Dalu

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’ch anfoneb ffoniwch Swyddfa Archebu’r Parciau ar 01443 562202

 

Pris / cost llogi a lleoliadau'r cyfleusterau.

Dyma'r ffioedd ar gyfer defnyddio / llogi'r cyfleusterau ar gyfer 2019/20:

GWEITHGAREDDAU  
    2019/20
Criced Pris fesul tymor i dîm (oedolion) £450.00
Pris fesul tymor i dîm   (consesiynau) £100.00
Pris fesul tymor i dîm (iau   13-18 oed) £50.00
Pris fesul tymor i dîm (12 oed   ac iau) £0.00
Oedolyn - Achlysurol £74.25
Iau - Achlysurol £37.15
Wiced artiffisial, canol yr   wythnos - oedolion (y gêm) £55.60
Wiced artiffisial, canol yr   wythnos - iau (y gêm) £27.80
Pêl-droed Pris fesul tymor i dîm 1af (oedolion) £500.00
Pris fesul tymor i 2il dîm   (oedolion) £350.00
Pris fesul tymor i 3ydd tîm   ymlaen (oedolion) £200.00
Pris fesul tymor i dîm (iau   13-18 oed) £50.00
Pris fesul tymor i dîm (12 oed   ac iau) £0.00
Oedolyn - Achlysurol (y gêm) £74.25
Iau - Achlysurol (y gêm) £37.15
Oedolyn - maes artiffisial   llawn £55.00
Oedolyn - 1/2 maes artiffisial £27.50
Iau - maes artiffisial llawn £25.00
Iau - 1/2 maes artiffisial £12.50
Masnachol - maes artiffisial   llawn £110.00
Masnachol - 1/2 maes   artiffisial £55.00
Marcio ychwanegol o'r maes (yr   awr) £44.30
Rygbi Pris fesul tymor i dîm 1af (oedolion) £500.00
Pris fesul tymor i 2il dîm   (oedolion) £350.00
Pris fesul tymor i 3ydd tîm   ymlaen (oedolion) £200.00
Pris fesul tymor i dîm (iau   13-18 oed) £50.00
Pris fesul tymor i dîm (12 oed   ac iau) £0.00
Oedolyn - Achlysurol (y gêm) £74.25
Iau - Achlysurol (y gêm) £37.15
Athletau Trac athletau yr Ynys (yr awr) £40.50
Trac athletau yr Ynys (y dydd) £322.55
Ffi fesul tymor ar gyfer   athletau £150.00
Lido Ponty  Nofio i Oedolion (ffi mynediad) £2.00
Gweithgareddau  £2.55
Faniau arlwyo yr ymweliad £129.10
Achlysuron arbennig eraill yr achlysur £96.65
Tenis Ffi fesul tymor i glwb tenis £150.00
Tocyn tymor i oedolyn £67.70
Tocyn tymor iau £33.85
Oedolyn - Achlysurol (pob   cwrt/yr awr) £4.00
Iau - Achlysurol (pob cwrt/yr   awr) £2.00
Cymysg oedolion ac iau -   Achlysurol (pob cwrt/yr awr) £3.55
Golff Oedolion (y rownd) £4.80
Iau (y rownd) £2.35
Bowlio Tocyn tymor fesul tîm oedolion £450.00
Tocyn tymor fesul tîm henoed £100.00
Pris fesul tymor i dîm (iau   13-18 oed) £50.00
Pris fesul tymor i dîm (12 oed   ac iau) £0.00
Ffioedd gêm rinc (y rinc) £3.90
Oedolyn - Achlysurol (yr awr) £3.55
Iau/henoed - Achlysurol (yr   awr) £2.30
Llogi'r Pafiliynau Grwpiau chwarae yn ôl pob sesiwn ddyddiol £16.10
Llogi ar gyfer parti (yr awr) £24.20
Mannau Aml Chwaraeon Oedolion (gyda golau) £27.80
Oedolion (heb olau) £18.50
Iau (gyda golau)  £14.00
Iau (heb olau) £4.55
Ffeiriau Hwyl Dyddiau ar agor £322.55
Dyddiau ar gau £161.20
Amrywiol Cost yr awr am gynorthwy-ydd yn ystod sesiwn hyfforddi £13.45
Ffi am beidio â chanslo mewn   pryd £40.20
Llifoleuadau  £12.90

Telerau ac Amodau

Gweld:  telerau ac amodau llawn ar gyfer archebu a defnyddio ein cyfleusterau parciau.