Skip to main content
 

Datblygu Clwb Chwaraeon

Sut mae modd i ni eich helpu chi?

Mae modd i'n Carfan Chwaraeon yn y Gymuned a Gweithgarwch Corfforol helpu i ddatblygu'ch clwb chwaraeon neu'ch sefydliad chi er mwyn annog rhagor o bobl i fod yn fwy gweithgar yn fwy aml.

Mae modd i ni gynnig amrywiaeth o gymorth i chi, gan gynnwys:


Os ydych chi eisiau cymorth gyda'r uchod, cofrestrwch ar gyfer y Achredu Clybiau Chwaraeon RhCT a chyflwyno ffurflen gais am gymorth cynllun. Bydd Swyddog yn cysylltu â chi er mwyn rhoi cymorth gyda'ch cynllun ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen gais.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: Chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk

Atebion Clwb - gwefan Chwaraeon Cymru 

Atebion Clwb – Dyma wefan wedi'i datblygu gan Chwaraeon Cymru mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol ac Awdurdodau Lleol. Mae'n cynnwys pum adran sy'n darparu gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â'r pynciau canlynol:

  1. Rheoli eich clwb
  2. Cyllid clwb
  3. Hybu eich clwb
  4. Pobl yn eich clwb
  5. Cyfleusterau


Mae pob adran yn cynnwys polisïau, templedi ac offer cynllunio sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim. Mae hefyd astudiaethau achos o glybiau eraill ar draws Cymru, sy'n darparu enghreifftiau ymarferol o'r pethau sydd wedi gweithio ar eu cyfer nhw.

Atebion Clwb - Offeryn Asesu Clwb 

Yn rhan o'r wefan Atebion Clwb, mae Chwaraeon Cymru wedi creu offeryn asesu sy'n helpu clybiau i amlygu eu cryfderau a'r meysydd i'w datblygu. Drwy ateb dim ond 22 o gwestiynau syml, bydd yr offeryn asesu yn helpu pwyllgor clwb i ystyried y pethau mae'r clwb yn eu gwneud yn dda, y pethau sydd ddim cystal, a'r meysydd i'w gwella. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.atebionclwb.cymru/club-solutions-healthcheck

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas