Skip to main content
 

Achredu Clybiau

Cynllun Achredu Clybiau Chwaraeon RhCT

Cefnogi clybiau a sefydliadau fel eu bod nhw’n datblygu ac yn cynnig cyfleoedd gwell i'w haelodau a'u cymunedau lleol.

Ewch i dudalennau’r Cynllun Achredu Clybiau ar ein gwefan am ragor o wybodaeth

Achrediad insport

Yn ogystal â gweithio tuag at statws ‘Chwaraeon Diogel’, rydyn ni'n annog clybiau i gyflawni Insport.

Mae Insport yn rhaglen wobrau sydd â phedwar cam (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur). Ei bwriad ydy gwneud eich clwb yn gynwysedig, ac i'ch cynorthwyo chi drwy'r broses o gynnig eich camp chwaraeon i bobl anabl o ran cyfrannu, hyfforddi a gwirfoddoli. Bydd eich Swyddog Chwaraeon yn y Gymuned neu Swyddog Chwaraeon Anabledd yn eich cefnogi chi drwy bob cam.

Ar ôl cyflawni pob cam, byddwn ni'n rhoi marc i chi sy'n berthnasol i'r lefel rydych chi wedi'i chyrraedd. Mae hawl gennych chi i ddefnyddio'r marc hwn ar gyhoeddiadau, gwefannau ac unrhyw ddeunydd arall er mwyn hysbysebu a dangos eich ymrwymiad at gynhwysiad.

I gael rhagor o wybodaeth am Insport, cysylltwch â Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru.
E-bost: shelley.m.jones@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Achrediad Corff Llywodraethu Cenedlaethol

Mae gan y rhan fwyaf o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol eu cynllun achredu eu hunain. Bydd y prosesau achredu hyn yn benodol at eich camp chi, a byddan nhw'n diogelu'ch aelodau. Cyngor Chwaraeon Rhondda Cynon Taf i chi yw gweithio gyda'ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol i gyflawni'r achrediad hwn.

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â'r garfan Chwaraeon yn y Gymuned drwy anfon neges e-bost i ChwaraeonRhCT@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas