Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Mae'r dosbarthiadau'n cael eu harwain gan hyfforddwyr cymwysedig. Mae pob dosbarth yn cynnig ffordd broffesiynol, hwylus a chymdeithasol i fod yn iach a thynhau a chryfhau eich corff - beth bynnag eich lefel ffitrwydd.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £6.00
Gostyngiadau - £3.60

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.