Skip to main content

Beth sy'n cael ei ailgylchu yn y canolfannau?

Mae'r HOLL Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned isod AR AGOR 7 diwrnod yr wythnos:

8.30am - 6.30pm (Dydd Llun, 1 Ebrill 2024 tan ddydd Sul, 27 Hydref 2024). 8.30am - 4.30pm (Dydd Llun, 28 Hydref 2023 tan ddydd Sul, 30 Mawrth 2025). Yn amodol ar newidiadau tymhorol.

(Bydd yr oriau agor yn newid bob tro y bydd y clociau'n mynd ymlaen neu'n ôl).

Nodwch: Mae'r rheolau canlynol ar waith o ran gweithrediad ein Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned – manylion llawn yma

Deunyddiau sy'n cael eu derbyn yn ein safleoedd:

Deunyddiau sy'n cael eu derbyn yn ein safleoedd:Tŷ AmgenDinasYsgol Gymuned GlynrhedynogTrefforestLlantrisantTreherbert
Pren (dim ond pren sydd ddim yn beryglus o eiddo preswyl)

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Gwastraff Gwyrdd

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Bwrdd plaster *

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Rwbel/Concrit

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Teils a deunyddiau cerameg

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Gwydr

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Llyfrau (banc ailddefnyddio)

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Caniau

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Cartonau diodydd

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

 Ydyn

Poteli plastig

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Metel

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Offer cymorth mudo

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Cardfwrdd

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Matresi

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Tecstilau

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Clustogau a charthenni

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn 

Carpedi a matiau llawr

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Esgidiau

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Deunydd Cyfryngol (tapiau fideo, CDs ayyb)

Ydyn

Ydyn 

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn 

Olew peiriannau wedi'i ddefnyddio

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Olew coginio

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Cemegau gardd a chartref

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Silindrau nwy LPG (dim ocsi asetylen nag ocsigen)

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ceblau

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Offer trydanol bach (e.e. tegell, tostiwr)*

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Oergelloedd/rhewgelloedd (gwag a glân)*

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Setiau teledu a Monitorau*

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Cetris ar gyfer argraffydd

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Peiriannau Golchi*

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Batris o'r tŷ

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Fêps untro

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Fêps mae modd eu hailddefnyddio

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Teiars

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Plastig Caled

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ffenestri UPVC

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Polystyren

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Teganau

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Gwastraff does dim modd ei ailgylchu

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

 Ydy

Gwastraff cathod/anifeiliaid

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Deunyddiau sydd ddim yn cael eu derbyn ym mhob un o’n safleoedd:

Deunyddiau sydd ddim yn cael eu derbyn yn ein safleoedd:Tŷ AmgenDinasYsgol Gymuned GlynrhedynogTrefforestLlantrisantTreherbert
Batris ceir

Ydyn

Ydyn

Nac Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Tiwbiau Fflwroleuol

Ydyn

Ydyn

Nac Ydyn

Ydyn

Ydyn

Ydyn

Asbestos*rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw

Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy 

Cewynnau

Nac Ydyn

Nac Ydyn

Nac Ydyn

Nac Ydyn

Nac Ydyn

 Nac Ydyn

Bwydydd

Nac Ydyn

Nac Ydyn

Nac Ydyn

Nac Ydyn

Nac Ydyn

Nac Ydyn 

Gwastraff Bagiau Du

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

Ailgylchu cymysg mewn bagiau

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

Nac Ydy

* Asbestos: Rhaid gwneud apwyntiad â'r safle ymlaen llaw. Rhaid i chi ffonio Gofalwr y Safle yng Nghanolfan Ailgylchu yn y Gymuned Tŷ Amgen ar 07971913289 i drefnu dyddiad ac amser ac i gael gwybodaeth am y gofynion o ran pecynnu. Bydd angen prawf eich bod yn breswylydd yn RhCT hefyd. Dyma ragor o wybodaeth am gael gwared ar asbestos.

* Bwrdd plastr: Bydd y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn derbyn bwrdd plastr glân heb unrhyw ddeunyddiau eraill ynghlwm wrtho, fel cerameg, inswleiddio, pren, asbestos ac ati. Bydd gofyn i breswylwyr sy'n ceisio cael gwared ar fwrdd plastr sy wedi'i halogi symud y gwastraff o'r safle.

* Dodrefn, nwyddau cartref neu nwyddau gwyn: Byddwn ni'n derbyn dodrefn neu nwyddau cartref ar yr amod nad ydyn nhw'n rhy fawr neu'n rhy drwm a bod modd i un person eu codi. Fyddwn ni ddim yn derbyn nwyddau 'gwyn' arbenigol neu nwyddau sydd ar gyfer defnydd masnachol (drysau to symudol, drysau gwydr, nwyddau â chlo ac ati). Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'r gwneuthurwr i gael cyfarwyddiadau ar ddulliau gwaredu priodol. Nodwch fod rhaid i nwyddau gwyn fod yn wag ac yn lân.

Os does dim modd i chi fynd ag eitem fawr i Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned, mae'r Cyngor yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff swmpus. Bydd angen i chi drefnu hyn ymlaen llaw a thalu am y gwasanaeth.

Mae mwy o fanylion ar gael yma www.rctcbc.gov.uk/EitemauMawr

Edrychwch ar yr HOLL Reolau/Canllawiau Ailgylchu yma

Methu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano? Ffoniwch y brif swyddfa ar 01685 870770 i ofyn a fyddwn ni'n derbyn eitem/eitemau neu beidio.