Skip to main content

Banciau ailgylchu (canolfannau SORT)

Mae'n banciau ailgylchu (canolfan SORT) ni ar gael ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf, gan gynnwys meysydd parcio archfarchnadoedd, cilfachau, swyddfeydd a meysydd parcio'r Cyngor.

Gweld holl fanciau ailgylchu ar fap

Lleoliadau

CyfeiriadEitemau

Abercynon

Depo   Adran y Priffyrdd Cyngor Rhondda Cynon Taf, Y Basn

Gwydr,   Caniau

Abercynon

Canolfan   Chwaraeon Abercynon, Parc Abercynon

Gwydr

Aberdâr

Clwb Golff Aberdâr, Golf Road

 Gwydr,   Caniau

Aberdâr
Red Cow, Merthyr Road, Llwydcoed

 Gwydr

Aberdâr   
Coleg y Cymoedd, Campws Aberdâr, Stryd Wellington

Gwydr,   Caniau

Beddau
Beddau  RFC, Castellau Road

 Gwydr

Pentre'r   Eglwys

Heol yr Orsaf, Pentre'r Eglwys

Gwydr,   Caniau

Pentre'r   Eglwys

Parc   Canol, Pentre'r Eglwys

Gwydr,   Caniau,

Cwm   Clydach
Llain gyferbyn ag Ysgol Babanod Cwm Clydach, Clydach Road

Gwydr,   Caniau

Coed   Elái
Clwb Cyfansoddiadol, Heol isaf

Gwydr

Tafarn  y Crown, Prif Ffordd

Gwydr,   Caniau 

Cwmaman

Clwb Glanhafod, Cwmaman

Gwydr

Ynyscynon

Tafarn   Ynyscynon, Heol Cwm-bach

Gwydr

Y   Cymer

Neuadd   ac Institiwt Gweithwyr y Cymer, Office Street

Gwydr

Efail   Isaf

Carpenter’s   Arms, Heol Ffrwd Philip

Gwydr,   Caniau

Y   Gilfach-goch

Clwb   y Cyn-filwyr, Cambrian Avenue

Gwydr,   Caniau

Y   Gilfach-goch
  Safle'r hen gyfleusterau cyhoeddus, Y Stryd Fawr

Gwydr,   Caniau

Y   Groes-faen

Tafarn   y Dynefor Arms, Ffordd Llantrisant

Gwydr,   Dillad a Thecstilau, Esgidiau

Glyn-coch

Clwb   Cymdeithasol Glyn-coch, Porchers Avenue

 Gwydr,   Caniau

Y   Ddraenen Wen

Canolfan   Hamdden y Ddraenen-wen, Fairfield Lane

Gwydr,   Caniau

Hirwaun

Tafarn   Glancynon Inn, Heol Abertawe

Gwydr,   Caniau

Hirwaun

Clwb   Rygbi Hirwaun, y Stryd Fawr

 Gwydr,   Caniau

Trehopcyn

Clwb   Criced Trehopcyn

Gwydr

Trealaw
Ynyscynon Pub, Ynyscynon Road

Gwydr 

Llanharan

Man   ar bwys y cyfleusterau cyhoeddus, Teras y Rhosyn

Gwydr,   Caniau

Llanhari
  Clwb Gweithwyr Llanhari, Ffordd y Llwyf

Gwydr,   Caniau

Llanilltud   Faerdref

Tafarn   Ship Inn, Crown Hill

Gwydr,   Caniau

Aberpennar

Man   concrit ar bwys y garejys, Ystad Bryn Ivor, Y Darren-las

Gwydr,   Caniau

Aberpennar
  Canolfan Bowlio Dan Do Cwm Cynon, Heol Dyffryn

Gwydr,   Caniau, Papur, Cardfwrdd

Aberpennar

Y Rhodfa,   Cefn Pennar

Gwydr,   Caniau

Pen-rhys

Maes   parcio'r dafarn

Gwydr,   Caniau

Pen-y-graig

Clwb   Rygbi Pen-y-graig

Gwydr,   Caniau

Pen-y-graig

Clwb   Pen-y-graig, Heol Pen-y-graig

Gwydr

Pen-y-waun

Clwb   Cymdeithasol Pen-y-waun, Stryd Gwladys

Gwydr,   Caniau

Perthcelyn

Canolfan   y Gymuned, Stryd Morgannwg

Gwydr,   Caniau

Pontypridd

Pontypridd Golf Club, Ty Gwyn Road

Gwydr 

Pont-y-clun  

Clwb   Athletau Pont-y-clun, Heol Castan

Gwydr

Pont-y-clun,   Heol Windsor

Gwydr,   Caniau

Pontypridd
South Street, Trallwng

Gwydr

Pontypridd
Clwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis

Gwydr,   Caniau

Y Rhigos
Clwb Rygbi'r Rhigos, Heol Cwmhwnt

Gwydr,   Caniau

Rhydfelen

Clwb   Rygbi Rhydfelen, Heol Caerdydd

Gwydr

Tonyrefail

Rhondda Bowl, Heol Waunrhydd

Gwydr,   Caniau

Tonyrefail
Red Cow, Llantrisant Road

 Gwydr

Tonyrefail

Clwb   Glowyr Tonyrefail, Heol Cwm Elái

Gwydr,   Caniau

Trecynon

Tafarn y Welsh Harp, Heol Hirwaun

Gwydr

 

Trecynon
  Harlequin Bowls, Park Grove

Gwydr,   Caniau

Treherbert

Gwesty   Dunraven, Stryd Dunraven

Gwydr,   Caniau

Trebannog  

Clwb   Trebannog, Stryd y Nant

Gwydr

Tylorstown

Clwb   Rygbi Tylorstown, Heol Pen-rhys

Gwydr,   Caniau

Tonypandy
Welcome Inn, Dunraven Street

 Gwydr

Wattstown

Clwb   Rygbi Wattstown, Heol Ynys-hir

 Gwydr,   Caniau

Wattstown
Wattstown Social Club, Wattstown

Gwydr

Ynys-y-bŵl

Gwesty   Robertstown, Stryd Robert

Gwydr,   Caniau

Ynys-y-bŵl
  Clwb Rygbi, Heol-y-Plwyf

Gwydr,   Cardfwrdd

Oriau Agor

Mae'r rhan fwyaf o'r Banciau Ailgylchu/Canolfannau SORT ar agor bob awr o'r dydd a phob dydd o'r wythnos. Er hynny, gofynnwn i chi fod yn ystyrlon o drigolion trwy ddefnyddio'r cyfleusterau hyn rhwng 8 y bore ac 8 y nos.

Rhoi gwybod am Fanc Ailgylchu Llawn/Wedi'i Ddifrodi

Cysylltwch â ni drwy ebost ailgylchu@rctcbc.gov.uk neu'r ffôn ar 01443 425001 i roi gwybod am fanc ailgylchu sydd angen ei wacáu neu sydd wedi'i ddifrodi.

Save-Time-Book-a-Bulky-Banner