Skip to main content

Beth mae modd i chi ei ailgylchu o'ch rhandir yn y sachau gwastraff gwyrdd?

Gweld beth mae modd ei ailgylchu yn eich Sachau Gwastraff Gwyrdd
 IeNa

Toriadau gwair

Gwastraff Bwyd

Tocion Gwrychoedd

Gwastraff cyffredinol

Dail

Pridd

Blodau

Blociau mwd

 

Rwbel

 

Planhigion ymledol, e.e. Canclwm

 

Pren

 

Boncyffion

 

Addurniadau gardd

 

Teganau

Mae modd cael gwared ar eitemau nad oes modd eu hailgylchu yn eich sach gwastraff gwyrdd: