Skip to main content

Gwastraff Clinigol

Fydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ddim yn casglu Gwastraff Clinigol ar ôl 1 Rhagfyr, 2017. Bydd y casgliadau yma'n cael eu trosglwyddo i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Beth yw gwastraff clinigol?

  • Offer miniog meddygol (nodwyddau, chwistrellau neu offer miniog eraill) – sy'n cael eu cadw mewn biniau melyn.
  • Gwastraff clinigol peryglus (rhwymau neu glytiau wedi'u heintio â gwaed neu wastraff dialysis) – sydd wedi'i storio mewn bagiau gwastraff clinigol oren.

Gwastraff Bag Stoma / Cathetr a Cholostomi

Dydy gwastraff stoma, cathetr a cholostomi ddinm in gymwys ar gyfer casgliad gwastraff clinigol.  Dylai'r gwastraff yma gael ei rio mewn bagiau du.

Gwastraff Anymataliaeth

Mae modd i chi gofrestry ar gyfer y Cynllyn Ailgylchu Anymataliaeth wythnosol.  Dyma ble mae modd trefnu casgliadau gan Wasanaeth Anymatiaeth y Cyngor.  Bydd gwastraff un cael ei gasglu mewn bag porffor.  

Eitemau dydyn ni DDIM yn eu casglu

  • Thermomedrau.
  • Tabledi, cynnyrch fferyllol ac anadlwyr asthma diangen.

Mae modd dychwelyd yr eitemau yma i'ch fferyllfa leol.

Sut mae trefnu i'r Cyngor gasglu gwastraff clinigol?

Os oes angen casglu gwastraff clinigol arnoch, cysylltwch â'r gwasanaethau cludo iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 0300 123 9208.