Skip to main content

Bin olwyn – Gofyn am fin olwyn

Mae modd archebu bin olwynion newydd neu gyfnewid bin mwy am fin maint safonol (120 litr) ar-lein.
Gwasanaeth i breswylwyr Cwm Cynon a Chwm Taf yn unig yw hwn

Bydd archebu bin ar olwynion newydd (120 litr) yn golygu cost o £33.20 (costau gweinyddu). Does dim modd ad-dalu'r gost yma a bydd y taliad yn cael ei wneud drwy gerdyn credyd neu ddebyd.

Ffoniwch ni ar 01443 425001 i gyfnewid eich bin mawr am fin safonol am ddim (120 litr)

 

Tudalennau Perthnasol