Skip to main content

Chwilio am ailgylchu

Mae'r chwilotwr ailgylchu A-Z ar-lein wedi cael ei ddiweddaru ac yn cynnwys cannoedd o eitemau. Os nad oes modd ichi ddod o hyd i eitem, efallai ein bod ni ddim wedi’i gynnwys, neu rydyn ni wedi ei alw'n enw gwahanol. Mae croeso i chi gysylltu â ni i awgrymu unrhyw beth yr hoffech inni ei gynnwys yn y chwilotwr ailgylchu, neu wirio os oes modd ei ailgylchu. Efallai bydd modd inni ei ychwanegu at y rhestr.


Beth mae modd imi ei ailgylchu a ble?

Nodwch eich cyfeiriad isod a byddwn ni'n esbonio sut mae modd cael gwared ar yr eitemau yma.