Skip to main content

Mannau Casglu Bagiau Ailgylchu Gwastraff a Bagiau Ailgylchu Bwyd yn Nhaf-elái

Taf-elái
 

Beddau – Swyddfa'r Post,
 Heol Tynant
Tŷ-nant

Beddau

 

Eglwys Gymunedol Beddau,
30 Castell y Mynach
Beddau

Beddau

 

Siop 'Beddau Stores',
P Thamy a'i Feibion
11 Cilgant y Gweundir
Beddau

Beddau

 

Beddau
Llyfrgell Gymunedol Beddau a Thŷ-nant
Heol Tynant
Beddau

Beddau

 

Beddau - Siop Spar,
Common Approach
Beddau

Beddau

 

Brynna - Siop McColls,
Stryd Southall
Brynna

Brynna

 

Brynna - Siop 'Top Shop',
Stryd Southgate
Brynna

Brynna

 

Mrs Susan David
60 Heol Dewi
Brynna

Brynna

 

Pentre'r Eglwys – Campws Cymuned Gartholwg a Llyfrgell Pentre'r Eglwys
 oddi ar Heol Sant Illtyd
Pentre'r Eglwys

Pentre'r Eglwys

 

Llanilltud Faerdref – Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdref
Neuadd y Plwyf, Yr Heol Fawr
Pentre'r Eglwys

Pentre'r Eglwys

 

Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref,
Parc Canol
 Pentre'r Eglwys

Pentre'r Eglwys

 

Cilfynydd - Siop 'Oaklands Stores',
 58 Teras Maes-y-dderwen
Cilfynydd

Cilfynydd

 

Efail Isaf - Swyddfa'r Post,
Efail Isaf

Efail Isaf

 

Woodland Walk Garden Centre

Heol Creigiau

Efail Isaf

CF38 1BG

Efail Isaf

 

Canolfan Cymuned Glyn-coch,
Clos Clydach, Glyn-coch

Glyn-coch

 

Glyn-coch – Siop 'DJ Newsagents',
42 Lôn y Cefn
 Glyn-coch

Glyn-coch

 

Glyn-coch – Siop 'Patel General Stores',
11 Coedlan Garth
 Glyn-coch

Glyn-coch

 

Graig - Siop 'Lifestyle Express',
1 Stryd Leyshon,
Graig

Graig

 

Siop 'Graigwen Stores',
1a Ffordd Graigwen,
Pontypridd

Graig-wen

 

Groes-faen,
Siop 'Season 2 Season',
Fferm Dan y Bryn,
Heol Llantrisant,
Groes-faen,
CF72 8NQ

Groes-faen

 

Y Ddraenen-wen - Siop Legge's Store',
99 Heol Ynyslyn,
Y Ddraenen-wen,
CF37 5AR

Y Ddraenen-wen

 

Y Ddraenen-wen - Maes Carafanau Pont Pentre - Hyrwyddwr Cymunedol
82 Pont Pentre
CF37 5YT

Y Ddraenen-wen

 

Trehopcyn - Siop 'Taha Stores',
43 Heol Telelkebir,
Trehopcyn

Trehopcyn

 

Bryncae -
Siop 'Lifestyle General Stores',
Bryn-cae
Llanharan

Llanharan

 

Llanharan - Siop y Co-op, Heol Pen-y-bont
Llanharan

Llanharan

 

Llanharan Corner Shop
1a Y Sgwâr
Llanharan

Llanharan

 

Gorsaf Betrol Llanharan,
Y Sgwâr
Llanharan
CF72 9NR

Llanharan

 

Siop Llanharan Stores,
104 Heol Pen-y-bont
CF72 9GU

Llanharan

 

Llanhari - Siop 'Premier Stores',
5 Tŷ Isaf
Llanhari

Llanhari

 

Llanhari - Siop Spar,
Heol Tylacoch
Llanhari

Llanhari

 

Llantrisant - Llyfrgell a Chanolfan Hamdden Llantrisant,
Parc Porth y De
Llantrisant

Llantrisant

 

Llantrisant -
Siop 'The Bull Ring General Store'

Llantrisant

 

Hyrwyddwr Cymunedol Llanilltud Faerdref,
109 Rhodfa'r Frenhines
Llanilltud Faerdref
CF38 2NT

Llanilltud Faerdref

 

Maes-y-coed - Swyddfa'r Post,
8 Heol y Mynydd
Maes-y-coed

Maes-y-coed

 

Canolfan Cymuned Pont-y-clun,
Heol yr Orsaf
 Pont-y-clun

Pont-y-clun

 

Pont-y-clun - Siop y Co-op,
 1 Heol y Bont-faen
Pont-y-clun

Pont-y-clun

 

Llyfrgell Pont-y-clun,
Heol y Felin
Pont-y-clun

Pont-y-clun

 

Pont-y-clun - Siop Spar,
Heol y Bont-faen
Pont-y-clun

Pont-y-clun

 

Bwyty The Boars Head,
Pont-y-clun
Tyla Garw

Pont-y-clun

 

Pony-y-clun Lifestyle Express

46 Brynamlwg

Pont-y-clun

 

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen,
Lôn Maes-teg
Pontypridd

Pontypridd

 

Llyfrgell Pontypridd,
1 Llys Cadwyn,
Pontypridd

Pontypridd

 

Pwll-gwaun - Siop 'Best One Supermarket',
32–33 Heol Pwllgwaun

Pwll-gwaun

 

Canolfan Gymunedol Rhydfelen,
Heol y Dyffryn
Rhydfelen
CF37 5RW

Rhydfelen

 

Rhydfelen - Siop 'Key Stores',
Ffordd y Cae Ŷd
Rhydyfelen

Rhydfelen

 

Llyfrgell Rhydfelen,
 Heol y Poplys
 Rhydfelen

Rhydfelen

 

Rhydfelen - Siop McColls,
Rhodfa'r Pinwydd
Rhydfelen
CF37 5EA

Rhydfelen

 

Rhydfelen - Swyddfa'r Post,
Heol y Dyffryn
Rhydyfelin

Rhydfelen

 

Rhydfelen - Siop Spar,
13 Heol y Dyffryn
Rhydfelen

Rhydfelen

 

Fflat y Warden,
Maesfelin
Heol Dynea
Rhydfelen

Rhydfelen

 

Rhydfelin Knock Out Barbers

1 Stryd De Barri

Rhydfelin 

CF37 5HY

Rhydfelin

 

Fynnon Taff Canolfan Gymunedol Ty Rhiw

Close yr Abaty

Ty Rhiw

Fynnon Taf

CF15 7RS

Fynnon Taf

 

Canolfan Gymunedol Ffynnon Taf,
83 Heol Caerdydd
Ffynnon Taf
CF15 7PL

Ffynnon Taf

 

Hwb Ffynnon Taf,
Cymdeithas Datblygu Cymunedol Ffynnon Taf a Nantgarw,
Heol Caerdydd
Ffynnon Taf
Llun, Mawrth, Iau, Gwener (10am – 4pm)
Dydd Mercher (10am -1pm

Ffynnon Taf

 

Ffynnon Taf - Swyddfa'r Post,
Heol Caerdydd
Ffynnon Taf

Ffynnon Taf

 

Tonysguboriau - Swyddfa'r Post,
12-14 Teras Stuart
Tonysguboriau

Tonysguboriau

 

Tonysguboriau - Siop 'Talbot News',
52 Heol Talbot
CF72 8AF

Tonysguboriau

 

Ton-teg – Siop y Co-op,
Yr Heol Fawr
Ton-teg

Ton-teg

 

Ton-teg – Siop 'Barretts News',
 3 Clos Aberteifi
Ton-teg

Ton-teg

 

Trallwng - Canolfan y Gymuned,
 Stryd Ralph
Trallwng

Trallwn

 

Trallwng - Siop Spar,
Y Sgwâr,
Trallwng

Trallwng

 

Trefforest - Siop 'Broadway Stores',
65 Broadway
Trefforest

Trefforest

 

Canolfan Cymuned Trefforest,
y tu ôl i Teras Kingsland
Trefforest

Trefforest

 

Trefforest - Llyfrgell PDC,
Tir y Coleg
Trefforest

Trefforest

 

Trefforest - Campws Isaf PDC,
Glyn-taf

Trefforest

 

Trefforest – Siop 'Joshua's Hardware Store',
Stryd y Parc
Trefforest

Trefforest

 

Clwb Bechgyn a Merched Trefforest

Stryd Y Frenhines

Trefforest

Trefforest

 

Trefforest - Safle'r Ganolfan Ailgylchu,
Heol Ffynnon Taf
Ystad Ddiwydiannol Trefforest

Trefforest