Skip to main content

Mannau Casglu Bagiau Ailgylchu Gwastraff a Bagiau Ailgylchu Bwyd yng Nghwm Rhondda

Cwm Rhondda

Tŷ Trevithick               
Abercynon                          
CF45 4UQ

Abercynon

Blaenllechau - Siop 'Brian’s General Store and Post Office',
37 Stryd y Fasnach
Blaenllechau

Blaenllechau

 Clydach - Siop '3S Convenience Stores',
61 Stryd y Wern
Clydach
CF40 2BN

Clydach

Clydach - Ymddiriedolaeth Pentref Cambrian,
Canolfan Cambrian Lakeside
Adeiladau Lakeside
Parc Gwledig Cwm Clydach
CF40 2XX

Clydach

Clydach - Cymunedau yn Gyntaf Cwm Clydach,
 Canolfan Datblygu Cwm Clydach,
Heol Clydach,
Cwm Clydach

Clydach

Clydach - Siop 'Premier Stores', 19-20 Heol Clydach
Cwm Clydach

Cwm Clydach

Coed Elái -
Siop 'Lee's News'
19 Teras Nant Melyn
Coed Elái
CF39 8BA

Coed-elái

Coed Elai

Can Coed Elai Hwb

Heol Ely Valley

Coed Elai

CF39 8BE

Coed-elai

Sefydliad Cymuned Cwm-parc
Heol y Parc
Cwm-parc

Cwm-parc

Safle'r Ganolfan Ailgylchu Dinas,
Yr Heol Fawr,
Dinas *HUNAN GASGLU*

Dinas

Glynrhedynog - Y Ffatri Gelf,
Trerhondda
Y Lan
CF43 4LY

Glynrhedynog

Glynrhedynog - Safle'r Ganolfan Ailgylchu,
 Glynrhedynog

Glynrhedynog

Glynrhedynog – Siop 'Dylan's (Pet Aquatics and Pigeon Supplies)'
7 Y Lan
Glynrhedynog

Glynrhedynog

Glynrhedynog Y Siop Sero Fach

72 Stryd High

Glynrhedynog

CF43 4RR

Glynrhedynog

Cymunedau'n Gyntaf y Gilfach-goch,
 Rhodfa'r Cambrian
Gilfach-goch

Gilfach-goch

Canolfan Oriau Dydd y Gilfach-goch
37 - 39 Stryd Fawr
Y Gilfach-goch
 CF39 8SR

Gilfach-goch

Hendreforgan - Siop 'Athwal Stores',
38 Heol Y Grug
Hendreforgan

Hendreforgan

Llwynypia - Siop 'M&L Stores Ltd'
66 Stryd Sherwood
Llwynypia

Llwynypia

Maerdy - Siop 'DLO Stores'
Is y Coed
Maerdy

Maerdy

Hwb Maerdy
13 Maes y Parc
Maerdy

Maerdy

Maerdy - Siop Spar
Heol Maerdy
Maerdy

Maerdy

Pen-rhys - Eglwys Unedig Llanfair
Pen-rhys
CF39 3RH

Pen-rhys

Pen-y-graig - Garej Grovefield
Grovefield Terrace
Pen-y-graig

Pen-y-graig

Pen-y-graig - Siop 'Premier Convenience Store'
104 Heol Penygraig
Pen-y-graig

Pen-y-graig

Pen-y-graig - Valleys Kids
1 Stryd y Groes
Pen-y-graig
(yn dosbarthu hefyd i Ganolfan SOAR a'r hen Lyfrgell sydd bellach yn cael ei ddefnyddio fel caffi a chanolfan cyfnewid llyfrau)

Pen-y-graig

Siop 'Park Stores'
35A Heol Llanfair
Pen-y-graig
CF40 1TA

Pen-y-graig

Canolfan Cymuned Pont-y-gwaith
Stryd Llewellyn
Pont-y-gwaith

Pont-y-gwaith

Y Cynghorydd Powell,
8 Y Rhodfa
Trallwng
Pontypridd

Pontypridd

Porth - Pwll Nofio Bronwydd,
Ffordd Caemawr, Porth

Porth

Porth - Siop 'Howells Newsagents',
51 Heol Pontypridd,
Porth

Porth

Plaza'r Porth a'r Llyfrgell,
Cymunedau yn Gyntaf,
 Heol Pontypridd,
Porth

Porth

Porth 'Bargains'

9-10 Stryd Yr Gorsaf

Porth

CF39 9NR

Porth

Porth 'Factory Shop'

Dinas Enterprise

Heol Cymmer

Porth

CF39 9BT

Porth

Tretomas - Siop 'Premier Stores and Post Office',
Stryd Elisabeth
Tretomas
CF39 8DT

Tretomas

Tonpentre – Animal Instinct,
 
35 Heol yr EglwysTonpentre

Tonpentre

Tonpentre - Swyddfa'r Post,
24A Heol Gelli
Tonpentre

Tonpentre

Tonypandy  - Swyddfa Chris Bryant AS (Y Rhondda),
9 Heol Compton
Tonypandy

Tonypandy 

Siop Gymunedol Tonypandy,
26 Stryd De Winton
Tonypandy

Tonypandy 

Tonypandy - Siop Spar,
12 Heol Llwynypia
Tonypandy

Tonypandy 

Llyfrgell Tonypandy (Sesiynau Allgymorth, bob dydd Gwener 10:00 - 12:00),
 Stryd De Winton
Tonypandy

Tonypandy 

Oxfam

97B Stryd Dunraven 

Tonypandy

CF40 1AR

Tonypandy

Cigyddion Tonyrefail,
20 Stryd y Felin
Tonyrefail
CF39 8AA

Tonyrefail

Tonyrefail – Cyngor Cymuned Tonyrefail,
 
Mynwent Trane
Heol GilfachTonyrefail

Tonyrefail

 Canolfan Hamdden Tonyrefail,
 
Heol WaunrhyddTonyrefail

Tonyrefail

Tonyrefail - Siop 'P&S Stores',
Bryngolau
Tonyrefail

Tonyrefail

Tonyrefail - Siop Spar,
86 Stryd Fawr
Tonyrefail

Tonyrefail

37 Chapel Farm

Tonyrefail

CF39 8AD

Tonyrefail

Hyrwyddwr Cymunedol Tyn y Bryn,
34 Nant Eirin
Tyn y Bryn

Tonyrefail

Trealaw - Siop 'Park Stores',
Heol y Nîl
Trealaw

Trealaw

Trealaw 'Premier Stores'

104 Heol Ynyscynon 

Trealaw

CF40 2LH

Trealaw

Canolfan Cymuned Trebanog,
Heol Rhiwgarn
Trebanog

Trebanog

Trebanog - Swyddfa'r Post,
195 Ffordd Trebanog,
Trebanog

Trebanog

Cymdeithas Trigolion Trebanog,
 1 a 2 Pen y Dre,
 Trebanog

Trebanog

Trehafod - Siop 'Pleasant View Store',
26 Trem Hyfryd,
Trehafod

Trehafod

Trehafod - Parc Treftadaeth Cwm Rhondda,
 Heol Coedcae,
 Trehafod
 CF37 2NP

Trehafod

Trehafod McColls

116 - 117 Heol Trehafod

Trehafod

CF37 2LY

Trehafod

Treherbert - Siop Spar
39 – 41 Stryd Biwt
Treherbert
CF42 6AX

Treherbert

P A & G Griffiths

8 Stryd Gwendoline

Treherbert

CF42 5BW

Treherbert

Treherbert 

Annette's 

45 Stryd Wyndham

Treherbert

CF42 5BS

Treherbert

Treorci - Swyddfa'r Post,
21 – 23 Stryd Fawr
Treorci
CF42 6NP

Treherbert

Treorci - Canolfan Ibobun a Llyfrgell
Llyfrgell Treorci
Heol yr Orsaf
Treorci
CF42 6UD

Treherbert

Treorci - 'Too Good to Waste'
Stryd Horeb
Treorci
CF42 6RU

Treherbert

Treorci Pets

210 Stryd Fawr

Treorci

CF42 6AS

Treorci

Cymunedau'n Gyntaf Tylorstown
Neuadd Les a Sefydliad Tylorstown
Heol y Dwyrain
Tylorstown

Tylorstown

Siop Gyfleustra Tylorstown
Yr Heol Fawr
Tylorstown

Tylorstown

Tylorstown - Canolfan Hamdden Rhondda Fach
Stryd y Dwyrain
Tylorstown

Tylorstown

Tynewydd Swyddfa Bost

8 Stryd Gwendoline

Tynewydd

CF42 5BW

Tynewydd

52 Heol y Twyn
Wattstown
CF39 0PT

Wattstown

Wattstown - Swyddfa'r Post,
 35 Heol Aberllechau
Wattstown

Wattstown

Ynys-hir - Siop Londis
93-95 Heol Ynys-hir
Ynys-hir
CF39 0EN

Ynys-hir

Ynys-hir –Siop 'Spud & Strawb'
 
100 Heol Ynys-hirYnys-hir

Ynys-hir

Ynys-hir - Ystafell Arddangos 'Too Good To Waste',
Heol Ynys-hir
Ynys-hir

Ynys-hir

Ystrad - Siop Delicious,
28 Stryd Williams
Ystrad

Ystrad

Ystrad – Siop 'Smiffy's Pet Shop'
 
53 Heol GelligaledYstrad

Ystrad

Ystrad - Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda,
Parc Gelligaled
Ystrad

Ystrad