Skip to main content

Rhestr o dir ac eiddo sydd ar gael

Mae'r Cyngor hefyd yn delio â materion prynu a gwerthu eiddo ynghyd â phrydlesi, gosodiadau, trwyddedau, hawddfreintiau a hawliau tramwy. 

Gweld Rhestr Argaeledd Tir ac Eiddo'r Cyngor.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Adran Eiddo'r Cyngor 

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

Tel:01443 281189