Skip to main content

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT) 'Llwybrau'r Fro Dau'

Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn ddogfen strategol 10 mlynedd sy'n nodi sut mae'r Cyngor yn bwriadu gweithio gydag eraill i helpu i reoli a gwella rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus RhCT er mwyn ei wneud yn fwy defnyddiol i'r cyhoedd.

Mae Cynllun 'Llwybrau'r Fro Dau' wedi cael ei lunio yn unol â Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 ac mae'n ystyried canllawiau mae Llywodraeth Cymru wedi'u cyhoeddi.

Out and About Rights of Way Improvement Plan Welsh

Llwybrau'r Fro Dau: Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Rhondda Cynon Taf 2019-2029