Skip to main content

Mabwysiadu Llwybr

Bydd disgwyl i wirfoddolwyr Mabwysiadu Llwybr gerdded ar hyd eu llwybr o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ac yna anfon ffurflen adborth am ei gyflwr a pha mor hawdd y mae i'w ddefnyddio.

Cyflwyno’ch Arolwg Cyflwr Llwybr

Os ydych chi eisiau rhoi gwybod am unrhyw fater, a dydych chi ddim yn rhan o’r cynllun, anfonwch e-bost i: gwasanaethauigwsmeriaid@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Bydd yr wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn helpu’r Cyngor i gadw’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus mewn cyflwr da i bawb eu mwynhau.  Does dim rhaid i wirfoddolwyr gysylltu â pherchenogion tir neu wneud unrhyw waith ymarferol ar y llwybr.

Nodwch, dydyn ni ddim yn prosesu ceisiadau i ymuno â'r cynllun ar hyn o bryd.  Byddwn ni’n diweddaru'r dudalen we yma pan fyddwn ni’n chwilio am wirfoddolwyr newydd.  

Pe hoffech chi wybod rhagor am y cynllun Mabwysiadu Llwybr, cysylltwch â ni:

E-bostparciaucefngwlad@rctcbc.gov.uk

Post:

Lôn Coed Cae
Pont-y-clun
CF72 9DX

Rhif Ffôn: 01443 425001