Skip to main content

Cysylltiad Rheilffordd Gorllewinol â Maes Awyr Heathrow

Mae Network Rail wrthi’n datblygu cynigion i sefydlu cyswllt rheilffordd newydd i’r dwyrain o Reading, ar Brif Reilffordd y Great Western, â Maes Awyr Heathrow. Pan gaiff ei agor, bydd y cyswllt rheilffordd uniongyrchol newydd hwn yn dod â manteision sylweddol i Ranbarth De Cymru, gan gynnwys Rhondda Cynon Taf.

Gweler y cynigion hyn yma: Cysylltiad Rheilffordd Gorllewinol â Maes Awyr Heathrow - Network Rail