Skip to main content

Strategaeth Rhwydwaith Rhanbarthol Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol

Daeth Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (‘SEWTA’) i ben ym mis Mawrth 2014. Cyn hynny, cyhoeddodd Strategaeth Rhwydwaith Rhanbarthol Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru

Mae'r ddogfen yma wedi'i chymeradwyo gan y Cyngor, ac mae'n nodi'r weledigaeth a'r amcanion ar gyfer datblygu'r ddarpariaeth gwasanaeth bws lleol a thrafnidiaeth gymunedol ar draws De-ddwyrain Cymru dros y pum mlynedd nesaf.

Gweld Strategaeth Rhwydwaith Rhanbarthol Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Garfan Strategaeth Trafnidiaeth.

Cysylltu â ni

Carfan Strategaeth Trafnidiaeth

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

2 Llys Cadwyn

Pontypridd
CF37 4TH          

Ffôn: 01443 425001