Skip to main content

Diweddariadau brys-ysgol a Thrafnidiaeth Coleg

Diweddariad Brys - Cludiant i'r Ysgol a'r Coleg

Mae'r trefniadau cau ffordd canlynol wedi effeithio ar sawl llwybr cludiant ysgol. Mae modd gweld manylion yr amserlenni newydd yma

Heol Aberhonddu, Hirwaun

 • 001/02 - Hirwaun i Ysgol Gymunedol Aberdâr
 • 016/01 – Aberdâr i  Ysgol Gyfun yr Esgob Hedley Eglwys Gatholig Rhufain
 • 091/01 – Pen-y-waun i Ysgol Gynradd Penderyn
 • 104/05 – Hirwaun i Gampws Nantgarw - Coleg y Cymoedd
 • 116/04 – Rhigos i Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru
 • 117/02 – Rhigos i Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys Gatholig Rhufain

 

Stryd Fawr, Hen Dref Llantrisant - System Unffordd

 • 017/03 – Pentre'r Eglwys Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf yr Eglwys yng Nghymru
 • 025/28 – Llanharan i Ysgol Gyfun Bryncelynnog
 • 033/03 – Gilfach-goch i Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain
 • 150/02 – Beddau i Ysgol Llanhari
 • 160/02 – Lôn Brynteg i YGG Llantrisant