Skip to main content

Cynlluniau newydd ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd wedi'u cytuno gan y Cabinet (Hydref 4, 2021)

GOSOD WYNEB NEWYDD AR FFYRDD CERBYDAU

 • Tregwilym – Cwm-bach
 • Bryn Llwydcoed – Llwydcoed
 • Arfryn – Pen-y-waun
 • Stryd Corbett – Treherbert
 • Teras Troed-y-rhiw – Treorci
 • Teras Trip – Pentre
 • Stryd Rhys – Trealaw
 • Stryd James – Pen-y-graig
 • Yr Heol Fawr – Cwm Clydach
 • Stryd y Wern – Cwm Clydach
 • Lôn y Goedwigaeth ('Smilog') – Tonysguboriau
 • Heol Brynna – Brynna
 • Heol Newydd (A473) – Llanharan
 • Heol y Mynach – Ynys-y-bwl
 • Cylchfan a Ffordd Gyswllt Ynysmaerdy – Ynysmaerdy
 • Trem Deg – Gilfach-goch
 • Cyffordd A4119, Heol Gelli – Tonypandy
 • Coedlan Cae-glas – Glyn-coch
 • Lôn Brynteg – Y Beddau
 • Teras y Goron – Ynys-wen
 • Stryd yr Aifft – Trealaw
 • Stryd y Nant – Cymer
 • Llys Dôl-yr-afon – Cymer
 • Glasfryn – Cwmdâr
 • Teras y Tuduriaid – Trecynon
 • Stryd Dumfries – Aberdâr
 • Rhes Morgan – Cwm-bach
 • Heol Aber-ffrwd – Aberpennar
 • Teras Campbell – Aberpennar
 • Stryd y Parc – Abercynon
 • Heol Aberdâr – Abercynon
 • Stryd William – Abercynon
 • Y Stryd Newydd – Abercynon
 • Stryd y Groes, Cilfynydd
 • Heol Thurston – Trallwng
 • Bryn Eirw – Trehafod
 • Stryd y Parc – Trefforest
 • Maes yr Awel – Rhydfelen
 • Heol Brynfab – Rhydfelen
 • Stryd y Brenin – Ffynnon Taf
 • Stryd y Castell – Ffynnon Taf
 • Maes y Domen Deg – Ton-teg
 • Cylchfannau Ystad Meisgyn – Pont-y-clun
 • Teras Rhondda – Glynrhedynog

GWELLA TROEDFFYRDD

 • Tregwilym – Cwm-bach
 • Penderyn – Penderyn
 • Ffordd fynediad Gilfach-goch – Gilfach-goch
 • Teras y Waun – Ynys-hir