Flood-Alleviation-Schemes

Cynlluniau Lliniaru Llifogydd sydd ar waith ledled Rhondda CynonTaf. 

Flood-Risk-Regulations-2009

Rheoliadau Perygl Llifogydd a’r rheolau a gafodd eu rhoi ar waith yn Rhondda Cynon Taf yn 2009. 

Local-Flood-Risk-Management-Strategy

Gwybodaeth am y Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd lleol. 

Local-Flood-Risk-Management-Strategy

Gweld Cynllun Rheoli Llifogydd y Cyngor 

Local-Flood-Risk-Management-Strategy

Os ydych chi’n bwriadu gwneud unrhyw waith ar gwrs dŵr cyffredin, mae’n bosibl y bydd eisiau caniatâd arnoch chi. 

Local-Flood-Risk-Management-Strategy

Rhondda Cynon Taf yn ei rôl fel yr awdurdod llifogydd lleol arweiniol, mae ' n ddyletswydd arno i ymchwilio i a chyhoeddi adroddiadau ar ddigwyddiadau llifogydd yn ei ardal i ' r graddau y mae ' n eu hystyried yn angenrheidiol neu ' n briodol.

clearing-drains-gullies
Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle i'r cyhoedd gymryd rhan a dweud eu dweud ar y cynnig o weithredu Is-ddeddfau Draenio Tir o fewn RhCT
Flood-Risk-Regulations-2009
Dysgwch fwy am sut i baratoi ar gyfer llifogydd.