Skip to main content

Parthau parcio i breswylwyr

Mae parth parcio i breswylwyr yn stryd neu ardal lle mae parcio wedi'i drefnu er mwyn helpu trigolion sy'n parcio'u cerbydau. Maen nhw'n cael eu darparu mewn ardaloedd lle byddai cerbydau sydd ddim yn perthyn i'r preswylwyr yn gwneud hyn yn anodd.

Sut mae'r cynllun yn gweithredu?

Mae'r rhan fwyaf o gynlluniau yn gweithredu yn ystod diwrnod gwaith, o  ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Mae'r amseroedd gweithredu i’w gweld ar arwyddion, ger cilfachau parcio â llinellau gwyn, er gwybodaeth i yrwyr. 

Mae modd cael gwybodaeth am drwyddedau parcio i breswylwyr yma

Parthau trwydded parcio

Ardal Taf-elái

 
ParthArdalStryd

Parth 401

Tonysguboriau

Heol y Gyfraith

Parth 402

Tonysguboriau

Heol Talbot

Parth 403

Pont-y-clun

Teras yr Orsaf

Parth 601

Trallwn 

Stryd y Bont, Teras Ceridwen, Stryd y Dwyrain, Y Stryd Ganol, Stryd y Gogledd, Stryd Siôn, Stryd y De, Y Rhodfa, Stryd y Gorllewin

Parth 602

Trefforest 

Teras Belle Vue, Stryd y Bont, Stryd y Nant, Teras Collins, Stryd y Dug, Stryd y Brenin, Teras Kingsland, Teras y Parc Newydd, Hen Deras y Parc, Teras Oliver, Stryd Rhydychen, Cilgant y Parc, Stryd y Dywysoges, Stryd y Frenhines, Stryd Saron, Heol y Coed

Parth 605

Pwll-gwaun 

Heol y Barri, Heol y Rhyd

Parth 606

Pontypridd

 Stryd Morgan

Parth 607

Trefforest

Maes John, Stryd John

Parth 608

Glyn-taf

Ffordd y Fynwent

Parth 609

Pontypridd

Maes Graigwen, Heol Parc-y-Lan, Cilgant Tyfica, Heol Tyfica, Llwyn Gelliwastad (Rhifau 1 i 11 yn unig), Stryd Llwynmadoc, Heath Terrace (1-7); Hurford Crescent (1-14); Heath Crescent (1-27)

Parth 610

Pontypridd

Heol Ynysangharad

Parth 611

Trefforest

Y Rhes Hir, Stryd y Ddôl, Stryd y Parc (Rhifau 43 i 50 yn unig), Teras Rees

Parth 612

Pontypridd

Stryd y Llys, Teras Grongaer

Parth 613

Glan-bad

Maes Williams

Parth 614

Pontypridd

Teras y Goedwig, Stryd Bethel.

Parth 615

Pontypridd

Heol Berw, Maes Graig-yr-hesg, Heol Graig-yr-hesg, Teras Lewis.

Cwm Cynon

 
ParthArdalStryd

Parth 301

Aberdâr

Stryd Albert, Stryd Biwt, Stryd y Groes, Stryd Dumfries, Stryd Nith 

Parth 302

Aberdâr

Stryd y Banc, Stryd y Canon, Heol y Capel, Stryd Dean, Stryd Elisabeth, Gerddi'r Gadlys, Stryd Caerloyw, Stryd Griffith, Stryd y Neuadd, Stryd Jenkin, Maes Maendy, Rhiw'r Mynach, Stryd Penfro, Stryd Rachel, Stryd Seymour, Stryd Weatheral, Stryd Cwm-gwyn, Stryd y Gwynt, Stryd Ynys-llwyd

Parth 303

Aberdâr

Stryd Caerdydd

Parth 304

Aberdâr

Sgwâr Fictoria (caniateir parcio dim ond rhwng 6pm a 8am dydd Llun i ddydd Sadwrn a thrwy'r dydd ar ddydd Sul)

Parth 305

Aberdâr

Tai Gordon, Bythynnod Glanynys

Parth 306

Abercynon

Stryd William (Rhifau 1 i 33), Clos David Dower (Rhifau 1 i 10), Heol y Coed (Rhifau 1 i 5), Heol yr Orsaf o ochr de-orllewin o'r lôn y tu cefn i rif 1 i 18 Stryd William.

Parth 307

Abercynon

Stryd Herbert (Rhifau 1 i 48), Stryd Gertrude (Rhifau 1a i 43), Heol yr Orsaf o ochr ogledd-ddwyrain o'r lôn y tu cefn i rifau 1 i 18 Stryd William.

Parth 308

Aberdâr

Heol Abernant

Parth 309

Aberaman

Heol Caerdydd

Parth 310

Aberdâr

Gerddi'r Gadlys, Heol Gadlys, Teras Gadlys, Maes Dover, Teras Dover, Stryd Morgan, Bryn y Deri, Coedlan y De.

Parth 311

Aberpennar

Stryd Kingcraft

Parth 312

Aberpennar

Lôn y Siawnsri (Rhifau 12 i 22), Heol y Darren (Rhifau 1 i 9, gan gynnwys 7a a Glen Cottage), Stryd y Dyffryn (Rhifau 3 i 56 a rhif 1 a 2 Fflatiau Glancynon), Teras y Ffowndri (Rhif 1 i 3 yn unig), Stryd y Ffynnon (Rhif 1 i 6), Stryd Ifor (Rhifau 1 i 10), Stryd y Marchog (Rhifau 1, 2, 2A a 3), Stryd Napier (Rhifau 2,4,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19, 20 i 57),

Stryd Pryce (Rhif 1 i 26 a The Rise), Maes Dewi Sant (Rhifau 1 i 3), Stryd yr Undeb (Rhifau 5,7,8,9,10,11,12,13), Tŷ Bryn a Woodbine Cottage. 

Parth 313

Hirwaun

Heol Aberhonddu (Rhifau 51 i 65 ac 80 i 86)

Cwm Rhondda

 
ParthArdalStryd

Parth 201

Tonypandy

Stryd Gilmour

Parth 202

Porth

Stryd Jenkin

Parth 203

Pen-y-graig

Stryd y Cae

Parth 205

Pen-y-graig

Stryd Glannant

Parth 206

Tonypandy

Stryd Brynhyfryd, Stryd Dunraven, Stryd Eleanor, Heol Gilfach, Stryd y Briallu, Heol y Drindod, Heol Compton

Parth 209

Porth

Heol Aberrhondda

Parth 210

Treorci

Stryd y Capel, Stryd Horeb, Stryd y Capel Newydd, Heol Glyncoli, Stryd y Tywysog, Stryd Fawr

Parth 211

Pen-y-graig

Stryd yr Orsaf

Parth 212

Tonypandy

Trem yr Afon

Parth 213

Porth

Stryd Taf y Gorllewin

Parth 214

Llwynypia

Teras Llwynypia, Teras yr Orsaf

Parth 216

Porth

Senotaff, Maes Parcio Heol y Cymer

Parth 217

Porth

Stryd Fawr (Y Cymer), Heol y Cymer

Parth 218

Maerdy

Teras Glanville (Rhifau 1 i 4, a 41 i 44).

Parth 219

Porth

Stryd y Seiffon

Parth 220

Porth

Stryd Edward (Rhifau 1 i 17)

Gwasanaethau Parcio

Unit B23,

Taffs Fall Rd,

Tŷ Glantaf, Treforest,

CF37 5TT

Ffôn: 01443 425001
Tudalennau Perthnasol