Skip to main content

Prynu llyfrau yn eich llyfrgell

Mae amrywiaeth o lyfrau hanes ac ardal leol, DVDau a fideos ar werth yn eich llyfrgelloedd.

Gallwch brynu'r pethau dros y cownter yn y llyfrgelloedd sy wedi'u rhestru neu drefnu prynu drwy'r post.

Books on sale
EitemAwdur LlyfrgellPris
Hirwaun Village "The way we were 1900s to 1940s" (DVD)1 Hirwaun Historical Society Llyfrgell Hirwaun £5.00 
Mountain Ash school scenes c.1950: Gwernifor & Caegarw Juniors. Ddim yn berthnasol  Llyfrgell Aberpennar  £5.00
Mountain Ash during the 1920s Ddim yn berthnasol  Llyfrgell Aberpennar  £5.00
Queen of the Hills (fideo) Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  Llyfrgell Aberdâr £12.00
"A Walk Around
 Old Hirwaun" 2 (DVD)
Hirwaun Historical Society Llyfrgell Hirwaun £5.00
Aberdare Athletic A.F.C. 1920-1928 Phillip Sweet Llyfrgell Aberdâr £14:99
Aberdare Park: a guide & short history
Geoffrey Evans Llyfrgell Aberdâr £3.00
Aberdare Valley Colliery Disaster Gareth Harris Llyfrgell Aberdâr  £12.99
An Anthology of Poetry by the People of Rhondda Cynon Taf Ysgrifenwyr lleol  Llyfrgell Hirwaun, Llyfrgell Tonypandy  
Ask the Fellows Who Cut the Coal George Ewart Evans Llyfrgell Aberpennar £8.99
Chapels of the Cynon Valley Capeli Cwm Cynon Alan Vernon Jones Llyfrgell Aberdâr £10.00
Churches of the Cynon Valley Alan Vernon Jones Llyfrgell Aberdâr £20.00
Clydach Vale Flood
Disaster 1910
D.J.Carpenter Llyfrgell Treorci £5.00
Cynon Valley in the Age of Iron Raymond Grant Llyfrgell Aberdâr £8.00
David Dower: official biography Gary Marsh  Llyfrgell Aberdâr, Llyfrgell Aberpennar £10.00
Deeper than Red Jazz Llyfrgell Aberdâr £7.99
Dr. William Price: biography Dean Powell Llyfrgell Aberdâr £25
Echoes in the Corridor -
An Anthology of Young People's
Poetry and Prose by Young People
attending Mountain Ash Comprehensive School, Porth County Comprehensive School, Treorchy Comprehensive School and Ysgol Gyfun y Cymer Rhondda
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  Llyfrgell Aberdâr, Llyfrgell y Porth, Llyfrgell Tonypandy £5.00
For the love of the game: an autobiography Vernon Ball Llyfrgell Treorci £12.99
Guto: Story of the Nos Galon Races. Gary Marsh

Llyfrgell Aberdâr,

Llyfrgell Aberpennar

£12.99
Historic Rhondda: An Archaeological and
 Topographical Survey 8000BC - AD1850
Paul Davis Llyfrgell y Porth, Llyfrgell Tonypandy £5.95
A History of Aberdare Rotary Club 1924-2011 Geoffrey Evans & Leslie Sims Llyfrgell Aberdâr £10
How are the Tenors of Dowlais: a hostory of Dowlais Male Choir 1900-1990 Leslie Sims Llyfrgell Aberdâr £7.00
Leekes: An Ironmongers Tale David Leeke

Llyfrgell Tonypandy,

Llyfrgell Treorci

£15.00
Llanwynno: A treasury of memories Alan J. Meats Llyfrgell Aberpennar £12.99
Maes yr Haf - the Time
 - the Place
Alan Phillips Llyfrgell Aberdâr, Llyfrgell y Porth  £5.00
The Men Who Marched Away Geoffrey Evans

Llyfrgell Aberdâr,

Llyfrgell Aberpennar

£12
Musical Rhondda (Images of Wales series) Dean Powell Llyfrgell Treorci £9.99
The Old Firm's Proud Past, vol. 1 1875-1940 Martyn Ham Llyfrgell Aberpennar £17.00
The Old Firm's Proud Past, vol. 2 1940-1990 Martyn Ham Llyfrgell Aberpennar £17.00
Pontypridd RFC: the early years: the Butchers Arms Boys Gareth Harris Llyfrgell y Porth £9.95
Rhondda : A second selection (The Archive Photograph Series) Casgliad Simon Eckley ac Emrys Jenkins  Llyfrgell y Porth £8.99
Rhondda Writers Circle Present an Anthology of Inspirational Ysgrifenwyr lleol  Llyfrgell Tonypandy, Llyfrgell Treorci
 ,
 £3.00
The River Level Pit Flooding 1896: Tragedy at Abernant Gareth Harris Llyfrgell Aberdâr £9.95
Siani Tydfil Thomas Llyfrgell Aberdâr  £6.99
A Statue for Rhondda W. H. Edwards Llyfrgell y Porth, Llyfrgell Treorci £9.99
The Story of Hirwaun Schools Elfed Davies Llyfrgell Aberdâr £3.50
Tonypandy Riots Anthology 2010 Collection of Poems and Short Stories to commemorate the 100th Anniversary of the riots   Llyfrgell Tonypandy  £1.50
The Tower Story: Lessons in vigilance and freedom Professor Hywel Francis - Commissioned by Tower Colliery Ltd Llyfrgell Aberdâr £3.50
Upper Rhondda - Treorchy and Treherbert (The Archive Photographs Series) Emrys Jenkins & Roy Green Llyfrgell Treorci £9.99

Cysylltwch am brynu drwy'r post

Bydd tâl postio a phacio yn ychwanegol at gost y llyfr, fideo neu DVD.

E-bost: Menna.James@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01685 880054