Skip to main content

Hyfforddiant

Hoffech chi ymgymryd â hyfforddiant, dysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau newydd i'w rhoi ar eich CV? 

Mae ystod o gyfleoedd hyfforddi ar gael i'r rhai sydd eisiau datblygu sgiliau newydd neu'r rheiny sydd eisiau ennill cymhwyster y bydd o gymorth i chi wrth ddod o hyd i swydd newydd. 

Sgiliau Byw 

Gwella'ch sgiliau digidol a'ch sgiliau sylfaenol, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Dechrau gwirfoddoli a gwella'ch hyder, eich lles corfforol a'ch lles meddyliol. 

Hyfforddiant Penodol i'r Sector Gwaith   

Hyfforddiant wedi'i achredu gyda chysylltiadau i gyflogwyr. Byddwch chi'n sicr o gael cyfweliad ar ôl cwblhau'r cyrsiau. 

Mae'r sectorau'n cynnwys: 

Accredited traininng
 • Canolfan Alwadau/Gwaith Gweinyddol          
 • Gofal Plant/Cynorthwywyr Addysgu 
 • Arlwyo

 • Hamdden

 • Manwerthu
 • Trafnidiaeth 
 • Gofal (Domestig/Preswyl) 

 • Adeiladu Garddwriaeth Lletygarwch ac 

 • Y Rheilffyrdd
 • Diogelwch/Stiwardio 
 • Cyflenwi Warws                               

Welsh Gov logo

 Welsh - Funded by UK Government - stacked

 

English - Powered by Levelling Up
Communities for work