Skip to main content

Cymorth Un wrth Un

Mae modd i’r gweithwyr medrus o'n carfannau Brysbennu ac Ymgysylltu, Gweithwyr Allweddol, Mentoriaid Cyflogaeth a Mentoriaid Cymorth Mewn Gwaith gynnig ystod o sesiynau cymorth un wrth un neu mewn grwpiau i ddiwallu eich anghenion sgiliau gwaith

Mae modd i ni eich helpu chi i wneud y canlynol: 

  • Magu hyder 
  • Gwella eich sgiliau digidol  
  • Dechrau gwirfoddoli
  • Gwella’ch iechyd a’ch lles
  • Ennill cymwysterau 
  • Gwella'ch CV 
  • Gwneud cais am swydd  
  • Datblygu eich sgiliau cyfweld 
  • Gwella'ch sgiliau tra eich bod chi'n gweithi
  • Cael mynediad at ein Cronfa Rwystrau.

Rhagor o wybodaeth: 

Ffôn: 01443 425761 

E-bost: gwaithasgiliau@rctcbc.gov.uk 

Welsh Gov logo

 Welsh - Funded by UK Government - stacked

 

English - Powered by Levelling Up
Communities for work